Södertäljeborna ska kunna lita på att de får ha sin cykel ifred

Cykeln ska ha en självklar plats i hela Stockholmsregionen, och särskilt i Södertälje. I samband med att vår kommun växer riskerar trängseln att öka och då är cykeln ett ypperligt alternativ. Men tyvärr får människor inte ha sina cyklar ifred. I sommar har det varit fler cykelstölder än vanligt visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Detta vill vi i Centerpartiet ändra på.

I maj anmäldes 60 cykelstölder i Södertälje kommun jämfört med 34 stycken 2017 och 23 stycken 2016. I juni i år höll trenden i sig och det rapporterades då in ytterligare 40 stölder, 16 fler än motsvarande månad förra året.

Det ska inte vara så att man parkerar sin cykel på någon av kommunens cykelparkeringar på morgonen för att sedan upptäcka att cykeln än stulen när man kommer från jobbet på eftermiddagen. Vi i Centerpartiet vill ta krafttag mot cykelstölderna och investera i trygga och säkra cykelgarage vid våra pendeltågsstationer vid Östertälje och Södertälje centrum.

Liknande garage finns redan i dag i till exempel Malmö. Vi tar lärdom av deras lyckade satsning och vill nu investera 8 miljoner kronor för att skapa över 100 trygga och säkra cykelparkeringsplatser. Dessutom vill vi lägga en miljon kronor på att det 2018 ska byggas en säker cykelparkering i stadskärnan. Parkeringen ska vara strategiskt placerad så att det inte ska gå att bara stanna bilen och gå ut och stjäla cyklar.

Med fler trygga och säkra cykelparkeringar i Södertälje kommun kan fler invånare välja cykel framför bilen. Det tycker vi i Centerpartiet är bra då det tar både folkhälsan och klimatet framåt.

Läs mer om våra förslag för förbättringar i din närmiljö.

Tage Gripenstam, toppkandidat till kommunfullmäktige i Södertälje
Centerpartiet