En grön röst för medmänsklighet [VIDEO]

Den 19 september är det kyrkoval för alla medlemmar i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet med engagemang och hjärta för att vi vill vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan som en öppen demokratisk folkrörelse där medmänsklighet och framtidstro står i centrum. 


Centerpartiet vill ha en levande folkkyrka där alla är välkomna, där alla är lika mycket värda och där medmänsklighet står i centrum.

Våra lokala kyrkomiljöer ska vara inbjudande, fridfulla och ge plats för stillhet och reflektion.

Kyrkan ska vara med och ta ansvar för att vi lämnar en hållbar miljö efter oss till kommande generationer.

En annan viktig uppgift är att ge människor hopp och framtidstro och att finnas där för dem som behöver stöd.

Kyrkan ska erbjuda ett rikt kulturliv med konserter och körsång.

Din röst gör Sundbyberg ännu bättre.

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet den 19 september.