En röst för medmänsklighet

Den 19 september är det kyrkoval för alla medlemmar i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet med engagemang och hjärta för att vi vill vara med och ta ansvar för att Svenska kyrkan förblir en öppen demokratisk folkrörelse där medmänsklighet och framtidstro står i centrum. 

Gustaf Öbrink är Centerpartiets förstanamn i kyrkovalet till Sundbybergs församling. Han har den senaste perioden varit förste vice ordförande i kyrkorådet och med en bakgrund som präst och kyrkoherde ligger förstås kyrkan och dess verksamheter honom varmt om hjärtat.

”Det blåser hårda och intoleranta vindar i världen nu. Därför känns det extra viktigt att stå upp för en levande folkkyrka där alla är välkomna, där alla är lika mycket värda och där medmänsklighet står i centrum. Vi i Centerpartiet kommer att arbeta vidare för att kyrkan ska bemöta främlingsfientlighet, vara en kraft för tolerans och att kyrkan är en naturlig plats för gemenskap”, säger Gustaf.

Centerpartiet vill att sundbybergarna inkluderas i Svenska kyrkans verksamheter som gudstjänster, kyrkomusik och ett socialt arbete bland de människor som är mest utsatta. 

”Våra lokala kyrkomiljöer är en viktig del av Sundbybergs historia. De ska vara inbjudande, fridfulla, välskötta och ge plats för stillhet och reflektion mitt i vår brusande stad. Både för den som bara vill sitta ner en stund i kyrkans rofyllda miljö och för den som behöver stöd i svåra stunder för att finna hopp och framtidstro. Där har Svenska kyrkan en viktig roll att fylla”, säger Gustaf.

Svenska kyrkan i Sundbyberg ska också vara en föregångare i arbetet för att skapa en hållbar miljö, där gröna alternativ alltid prioriteras. 

Valdeltagandet i kyrkovalet brukar vara lågt vilket innebär att varje röst väger extra tungt. I detta val är din röst därför extra viktig för att de som väljs verkligen kommer att arbeta för alla människors lika värde. Din röst i kyrkovalet den 19 september gör Sundbyberg ännu bättre!