En stad för alla

Bild

Alla människors lika rätt och värde är vår ideologiska grund. Därför ska jämställdhet och jämlikhet genomsyra allt vi gör i vår stad.

  • Vi behöver jämställdhetsintegrera alla beslut och verksamheter. Det är nödvändigt att säkerställa en jämställd service inom hemtjänst, äldreomsorg, skolor och förskolor. Våra gemensamma resurser, vår kommunala skatt ska fördelas jämställt.
  • Stadens bidrag till föreningar ska vara jämställt fördelade, så att tjejer och killar, kvinnor och män får likvärdiga förutsättningar att utöva sina intressen.
  • Det är viktigt att vi fördömer all form av främlingsfientlighet och är öppna och välkomnar alla som vill bosätta sig i Vaxholm.
  • Manifestera mångfald genom att flagga och fira Stockholm Pride.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.