Trygg stad för alla

Bild

Vaxholm är en av landets tryggaste kommuner och det ska vi fortsätta vara för alla, oavsett åldrar.

  • Vi behöver uppmärksamma och aktivt verka mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Ett nära samarbete med olika kvinnojourer underlättar för kvinnor som lever i våldsamma relationer att kunna ordna en tillfällig bostad.
  • Uppmärksamma olika metoder som Huskurage för att tidigt upptäcka och förhindra våld i nära Kunskaper om detta ska finnas i alla stadens verksamheter, med barns bästa i fokus.
  • Vi vill ha en synlig polis i staden, med fast kontor på angivna tider i veckan.
  • Fånga upp ungdomar direkt, som kan identieras vara i en riskzon för droger och destruktiva fritidsaktiviteter.
  • Förbereda och säkerställa en god beredskap i händelse av naturkatastrofer som äventyrar vår tillgång till el och dricksvatten, krig eller andra konflikter. Vi behöver känna oss trygga med att viktiga funktioner som skola, förskola, äldreomsorg fungerar vid oväntade händelser.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.