En sund ekonomi

Bild

Vaxholm ska ha en sund och hållbar ekonomi över tid och inte beskatta våra invånare mer än vad som behövs. Bra underhåll av fastigheter, gator och vägar är viktigt för att inte bygga skulder för framtiden. Skattesänkningar är under-ordnat bra service men ska genomföras när utrymme finns.

  • Alla stadens verksamheterna ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning.
  • Våra förvaltningar ska vara effektiva och serveceinriktade. Invånarna ska få ett snabbt och gott bemötande i deras ärenden till staden.
  • Bra och löpande underhåll av fastigheter, gator och vägar är en viktig investering som förebygger framtida skulder.
  • Nivån på vår kommunalskatt styr våra verksamheter och service till oss. Skatten ska balanseras vid behov varje år. Sänkning eller höjning av skatten är inget självändamål. Principen måste vara att inte beskatta invånare mer än vad stadens verksamheter behöver.
  • Vi är fortfarande en liten kommun som måste ha samma och en stor del lagstyrda kompetenser som de större kommunerna. Därför har vi gemensamma nämnder med ex Täby och Värmdö. Vi ska fortsätta etablera samarbete med närliggande kommuner när det finns behov och är till nytta för invånarna.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.