En sprudlande småstad

Bild

Tillsammans med vårt näringsliv vill vi utveckla stadskärnan för fler mötesplatser, handel, restauranger, liv och rörelse. Caféliv, butiker, myller och musik utmed våra nya kajer, på rådhustorget och andra platser ska uppmuntras. Fler gångfartsområden ger en lugnare, mer promenadvänlig och hållbar stad.

 • Uppmuntra fler restauranger och caféliv, butiker, myller och musik utmed våra nya kajer, på rådhustorget och andra platser.
 • Aktivt locka fler företag, restauranger, handel och besöksnäring till staden.
 • Införa fler gångfartsområden för en lugnare, mer promenadvänlig och hållbar stad.
 • Nytt, rymligare och modernare bibliotek, en kreativ mötesplats för alla åldrar.
 • Behålla gamla Shelltomten som bussvändslinga för att minska trafiken i själva stadskärnan.
 • Bygga tak på bussvändslingan och låta vaxholmarna vara med och tycka till om den ska användas för marknadsplats, bostäder, kulturhus, restauranger eller något helt annat.
 • Utveckla Lägret till en stadspark som med sina stora grönytor kan ge oss möjligheter till pop-up-marknader, loppisar, event, tävlingar, aktiviteter för alla åldrar.
 • Skylta upp för besöksparkeringar utanför stadskärnan vid ex Kronängsskolan, Myrholmen och Engarn på sommaren för färre bilar som cirkulerar i stan. Lokal busslinje?
 • Ja till ett kallbadhus med bastu och badmöjligheter, vi välkomnar entreprenörer som vill bygga ett sådant.
 • Underlätta för entreprenör att bedriva fast förbindelse till Kastellet, helst året runt, för att tillgängliggöra den vackra historiska miljön, museet och verksamheterna, som har stor betydelse för besöksnäringen.
 • Öppna Badholmen för fest, pub och restaurangliv.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.