En trygg och innehållsrik tid för seniorer

Bild

Vårt nya särskilda boende på Norrberget ska ha en hög kvalité för de boende och vara en attraktiv arbetsplats för personalen. Vi stödjer initiativet till ett kollektivboende för äldre i Prästgården och vill gärna se fler trygghetsboenden. Träffpunkt Kanonen ska vara öppet för alla seniorer och ha en servicedisk där det går att få hjälp med digital teknik. Initiativ som syftar till att bryta ofrivillig ensamhet ska stöttas.

  • Göra det möjligt för seniorer som bor hemma, att köpa lunch på vårt nya särskilda boende. Träffpunkten Kanonen, kan vara en plats för de som vill äta sin lunch
  • En digital servicedisk på Kanonen några timmar i veckan, som erbjuder seniorer hjälp och stöd med den digitala tekniken. För att underlätta vardagen behövs kunskaper om att via datorn, kunna utföra de bank- och olika myndighetsärenden som är nödvändiga i vardagen. Att hantera internet underlättar också kontakter med anhöriga och vänner
  • Valfrihet är viktigt inom hemtjänst och omsorg, så att seniorer kan välja vad är bäst för dem, och kunna välja bort det som inte passar deras behov och önskemål om service.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.