Ett aktivt föreningsliv

Bild

Efter pandemin är det viktigt att föreningslivet kan locka tillbaka barn, unga och seniorer till aktiviteter. För folkhälsan, sammanhållningen och en roligare stad. Vi vill utöka bidraget till barn- och ungdomsaktiviteter samt stödja aktiviteter för seniorer.

  • Utöka bidraget till barn och ungdomsaktiviteter, permanenta dubbleringen av aktivitetsbidraget.
  • Pojkar och flickor ska ges likvärdiga möjligheter och resurser för att utöva sina idrotter, aktiviteter och intressen.
  • Motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer genom att stödja föreningslivet och aktiviteter riktade till seniorer. Välkomna initiativ som stärker den sociala samvaron.
  • Ge förutsättningar för sport och aktivitet genom bra ytor och hallar. Ny ishall ska byggas vid Campus. Undersöka mark och marknad för etablering av padelhallar.
  • Uppmuntra vuxennärvaro på Campus, för att öka tryggheten för barnen efter skolan och i väntan på fritidsaktiviteter.
  • Utöka möjligheterna till spontanrörelse för alla åldrar genom fortsatta satsningar på våra lekparker, utegym och parker.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.