Ge ungdomar plats och trygga miljöer

Bild

Ungdomar behöver få fler och bättre mötesplatser. Vi vill utveckla ett ungdomens hus, tillsammans med ungdomar och stärka barn och ungas inflytande över stadens utveckling.

  • Utveckla ett ungdomens hus med café och aktiviteter som ungdomarna efterfrågar i Storstugan.
  • Låt ungdomarna vara med och utforma, var och hur vi kan ge plats för kreativt skapande.
  • Pojkar och flickor ska känna sig trygga under dygnets alla timmar i våra utemiljöer.
  • För att få fler vuxna på stan, behöver vi höja ersättningen till föreningar som nattvandrar.
  • Utveckla det nära samarbetet mellan skola, kommun och polis för att motverka droger, alkohol och tobak bland unga.
  • Jobba med säkra digitala miljöer. Machokulturer, sexism och kränkningar ska mötas med ett tydligt ledarskap från vuxna i skolan.
  • Prioritera aktiviteter så att barn får prova på nya aktiviteter på hemmaplan under skolloven.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.