Förankring och dialog ger bättre beslut

Bild

Stärk barn och ungdomars inflytande och ta tillvara seniorers kompetens. Involvera barn och unga i frågor som rör hela Vaxholm och låt dem vara med och påverka utformningen av viktiga platser. Stärk medborgardialogen och trans-parensen inför exempelvis byggnationer och när områden utvecklas.

  • Involvera barn och ungdomar i frågor som rör hela Vaxholm genom dialog i de forum som unga föredrar. Digitalt och fysiskt.
  • Låta barnen vara med och påverka utformningen av viktiga platser såsom kajerna, lägret och stadskärnan. Fortsätt utveckla barndialogen på det sätt som Centerpartiet initierat vid utformning av lekplatsen på Lägret och Ullbergska parken.
  • Stärk ungdomars inflytande i skolan.
  • Pensionärsråd och råd för funktionsnedsatta ska vara väl fungerande och remissinstanser för frågor som berör dem.
  • Ta tillvara seniorers kompetens och utveckla fixartjänst med fler områden.
  • Stärka medborgardialogen inför byggnationer, när områden utvecklas, när nya detaljplaner och trafiklösningar arbetas fram.
  • Uppmuntra unga att ta plats i politiken.
  • Bra kommunikation är viktig, kanaler som ”Viktigt i Vaxholm”, hemsidan och sociala medier ska prioriteras.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.