Håbo
Centerpartiet lokalt

Hållbara Håbo!

Se även vår Facebooksida: https://www.facebook.com/CenterpartietHaabo
Vår lista till finns här kommunvalet.

Några av de viktigaste frågorna för att säkerställa att kommunen även utvecklas till Hållbara Håbo är dessa:

Närings- och föreningsliv

Vi kan alla medverka till att det känns bra att bo och verka i vår kommun. Entreprenörskap och ansvarstagande skall uppmärksammas och premieras. Våra företag skapar värdefulla arbetstillfällen. De förtjänar bra stöd från den kommunala verksamheten. Likaså föreningslivet som betyder mycket för att skapa trivsel och samhörighet i vår kommun.

Trygghet genom livet

Vi som bor här är beroende av att det finns bra skola och barnomsorg. God vård och omsorg är en förutsättning för trygghet genom livet. Grannsamverkan och polisiär närvaro måste ha hög prioritet! Vi i Centern vill att man ska kunna välja boende både centralt och i mindre byar och orter som Skokloster och Krägga. Bredbandsuppkoppling till alla och förbättrad kollektivtrafik är frågor vi vill driva.

Miljö

Klimat och miljöfrågorna står högt på vår agenda. Solceller, laddstolpar, kollektivtrafik, närproducerad mat, gång- och cykelstråk. Vi i Centern vill utveckla vår kommun i samverkan med alla som bor här, det är så närodlad politik blir som bäst. Allas vår insats är viktig.

Då allas insats är viktig uppskattar vi mycket om även du väljer att bli medlem. Du behövs.

Senaste nytt från Håbo

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.