Kommunfullmäktige sammanträder 12-Juni

Håbo kommuns logga

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund och inlämnade medborgarförslag.

Går även att se via internet!