Håbo
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kommunfullmäktige sammanträder 30-Oktober

Kommunfullmäktige sammanträder 30-Oktober

Håbo kommuns logga

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund och inlämnade medborgarförslag.

Går även att se via internet!