Kommunfullmäktige sammanträder 4-December

Vinterskog

(Om granar kunde tala, vad skulle de säga då på mötet?)
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund och inlämnade medborgarförslag.

Går även att se via internet!