Väljar träff Tema: Trygghet genom livet.

7 februari kl 18.30 - Tema: Trygghet genom livet i Håbo.

7 februari kl 18.30 - Tema: Trygghet genom livet i Håbo.
14 februari kl 18.30 - Tema: Miljöpolitik i kommunen.
21 februari kl 18.30 - Tema: Företag, föreningsliv och stimulera engagemang.

Vi vill förtjäna din röst i valet och vi ser det som självklart att lyssna på dig som funderar på att röst på oss i kommunvalet i höst.
Vi bjuder därför in till tre stycken väljarträffar som även kommer att ligga till grund för vårt valprogram. Tror du på oss som ett alternativ i valet är detta en möjlighet för dig att lyfta dina egna tankar om samhällsutvecklingen i vår kommun (dvs du behöver inte vara medlem i C). En kommun med ett rikt föreningsliv och starka lönsamma företag.

Vänligen
Håbo Centern

PS. Vi blir glada om du delar. Tacksamt om du talar om du kommer men ok med spontanbesök med. Går även att sända meddelande om du inte vill använda dig av anmälningsknappen.