Ett axplock från Gamla sidan

Vi lyfter här in en del artiklar från vår gamla sidan.

27 AUGUSTI 2012
Välkommen till Centerpartiet i Håbos nya hemsida! Den är fortfarande under uppbyggnad - så ha tålamod! Här kan du surfa på vår lokala politik men också ta dig vidare till Riks och läsa allt som händer där. Vi önskar dig en trevlig stund!

25 SEPTEMBER 2012
Välkommen att besöka oss på Höstmarknaden i Gamla Bålsta lördagen den 29/9! Vi finns där från klockan 10:00 och pratar gärna en stund med dig. Kom som sagt gärna förbi - vi kanske har nåt skoj på gång?!

17 OKTOBER 2012
Kent Johansson, EU-parlamentariker för Centerpartiet, gästar Bålsta och berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.Välkommen Måndagen den 29 oktober kl 19:00 till Övergranssalen i Kommunhuset! Ingen föranmälan - alla är hjärtligt välkomna!

15 FEBRUARI 2013
Centerpartiet i Håbo kallar härmed till årsmöte Torsdagen den 21 februari kl 19.00 i kommunhuset i Bålsta.
Kaffe med dopp serveras från kl 18.30.

Medverkar gör Clara Berglund från riksorganisation som arbetar med kommunikationfrågor i Mälardalen. Utöver traditionella årsmötesförhandlingar tänkte vi diskutera
Välkommen!

8 OKTOBER 2013
Solinstrålningen på 1 hektar motsvarar ca 10 000 000 kWh per år i Sverige, och det går att fånga:
- mer än hälften av denna energi med dagens värmesolfångare.
- elenergi motsvarande 15 000 kWh på 100 m2 med dagens solceller.

Följ med på vår ”solresa” och få tips på hur Du kan utnyttja solenergin.

Vi besöker Kraftpojkarnas demo anläggning utanför Enköping, Övergrans jordbruk och en privat villa i Bålsta.
Välkommen!

Välkommen på Julgröt 15/12

10 DECEMBER 2013
Traditionsenligt avslutar vi året med  Julgröt, skinka och allehanda tillbehör söndagen den 15/12 kl  17:00, I år träffas vi i Övergrans Bygdegård

Vi bjuder på Julöl varför det är en god ide att samåka!
Medverkar gör också vår riksdagsledamot Solveig Zander och vårt landstingsråd Johan Örjes.

Varmt välkomna alla medlemmar och sympatisörer!
 Styrelsen

27 JANUARI 2014
Torsdagen den 13 februari 19.00 I Håbo Kommunhus
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Fredrick Federley, 3:a på Centerns EU-lista, och berättar om vad han vill driva i EU parlamentet.
Välkommen!

3 MARS 2014
Vad tycker Du om politiken i Håbo och hur tycker Du den bör bedrivas? Vi vill träffa Dig och höra Din åsikt!
Hjärtligt Välkommen!

19 MARS 2014
I Håbo behövs nya hus och lägenheter. Vill Du bo klimatsmart?

Vår skog växer med 4 3-våningsträhusper minut. Varför inte uppföra några av dessa i Håbo. Åsenleden kan vara en lämplig plats för dessa.

Kom till Café Miranda lördagen den 22 mars kl 13-15 och ge oss dina synpunkter på närodlad politik för att bygga och bo i Håbo    Vi bjuder på fika! (Café Miranda ligger i Gamla Bålsta bakom Hemköp)


12 MAJ 2014


I ett mulet Bålsta Centrum invigdes på lördagen den 10 Maj valstugan för 2014! Vi visade upp vår stuga, driven av solceller, och vår riksdagsledamot Solveig Zander kom och invidningstalade om Centerns EU politik. Det var ett stort intresse runt stugan och då särskilt runt Solveig och den eldrivna mopedbilen som stod nyladdad på solenergi vid stugknuten.

19 MAJ 2014
I senaste EnaHåbo-tidningen kunde du läsa Lisbeth Bohlins och Monika Hallgrens insändare om antibiotikan till djur. Läs den här

Valstugan i Bålsta

19 MAJ 2014
Leif Zetterberg i valstugan vid ICAs parkering i Bålsta. Centerpartiet visar bl.a. hur man kan spara energi genom solceller.

Håbo kan bättre!

2 JUNI 2014
H Å B O kan bättre!

Nära till storstadens puls men också med möjligheter till rogivande boende och friluftsliv mitt i den vackra Mälarnaturen. Håbo kommun har goda förutsättningar att bli en ännu bättre plats för att bo, arbeta och gå i skolan. Så här vill Centerpartiet i Håbo arbeta för att nå dit.

Fler bostäder. Vi vill snabba på byggandet av fler klimatsmarta hus och lägenheter, till exempel på Åsen och i sjönära Kalmarsand i Bålsta, men även på landsbygden.   

Företagsamhet skapar nya jobb. Håbo har fler nya företag än landet i genomsnitt, och många väletablerade små och medelstora företag. Vi vill underlätta för dem att växa och anställa fler.

Logistik Bålsta, ett nav för transporter blir en viktig konkurrensfördel för kommunens företag och ger möjlighet till nya arbetstillfällen.

Snabb och smidig hantering i kontakterna med kommunen är viktigt för företagen. Liksom tillgång till mark för nyetablering. Vi vill införa en maxgräns för hur lång tid ett ärende får ta. En kontaktperson på kommunen underlättar för företagen.

Nollvision för ungdomsarbetslösheten. Med vår närhet till andra större orter är Håbo mindre drabbat av ungdomsarbetslöshet än många andra kommuner. Men vi vill göra mer för att fler ska få jobb på hemmaplan, som att erbjuda alla en första praktikplats.

Lära för livet. I Håbo finns flera olika skolalternativ med engagerade, duktiga lärare. Vi måste stötta ett aktivt lärarskap och värna elevernas rätt till att alltid ha lärarledda lektioner. Idrott, kultur och entreprenörskap är angelägna inslag i en modern skola och här behövs förstärkning. Alla elever ska ha möjlighet att få musikundervisning.

Föreningslivet är viktigt. Inte minst för att våra barn och ungdomar ska trivas och utvecklas.

Vi vill förstärka det ekonomiska föreningsstödet.

Vård och omsorg i Håbo. Vi tycker att alla ska kunna påverka sin egen vardag. Därför ska det finnas möjlighet att själv välja till exempel det äldreboende och den hemsjukvård som passar bäst.

Välkommen, turist! När fler besöker de vackra slotten, kyrkorna, de unika naturreservaten och attraktionerna i Håbo skapas tillväxt för turist- och besöksnäringen. Dit når vi om vi utvecklar områdena kring Skokloster och andra smultronställen i kommunen.

Mer närproducerad mat. Vi vill att den mat som serveras i skolor och på äldreboenden ska vara närproducerad, alternativt vara producerad efter samma regler som gäller för alla svenska producenter.

Den klimatsmarta kommunen. Vår vision är att Håbo ska vara den klimatsmarta gröna kommunen. Vi vill att all kommunal verksamhet ska försörjas med förnybar energi - fler solcellsanläggningar på kommunala verksamhetslokaler. Biogasen från den kommunala va-anläggningen är en effektiv energikälla som bör utnyttjas. Fler cykelvägar minskar biltransporterna och ökar trafiksäkerheten.

4 AUGUSTI 2014 | LISBETH BOLIN

Solveig Zander vår riksdagsledamot kommer att cykla i Håbo för att träffa olika företagare och lyssna på deras tankar och idéer. 

Första dagen i Håbo cyklade Solveig till Macken i Skokloster där vi träffade ägarinnan Catharina Kimby son delade med sig av många goda idéer om utveckling i Skokloster.

ätter

4 AUGUSTI 2014
Idag fortsatte Solveig Zanders cykeltur till företagare. Efter ett besök hos Sanna Engströms butik Hjälpsam fortsatte turen till Benders Bålsta. Christer Seeman och Kenny Lindberg berättar hur Benders med smart klimatanpassad logistik utvecklar verksamheten.

Cykelstrategi i Håbo

8 AUGUSTI 2014
I Enköpingsposten kan du läsa om en motion för att förbättra cykelvägar i Håbo.

11 AUGUSTI 2014
Företagande: Bredband, el-lastbilar och bra service skapar tilläxt

Snabba svar på bygglov och bättre logistik. Det är nödvändigt för att företagen i Håbo ska blomstra och kunna anställa fler.

Håbo kommun erbjuder en attraktiv miljö för företag. Förra året startade 136 nya företag här, det är fler än genomsnittet för landet. I dag finns här nästan 2000 företag. Hur kommunen arbetar är avgörande för deras tillväxt.

- För att Håbo ska vara en företagarvänlig kommun är det mycket viktigt att korta handläggningstiden för bygglov och miljöärenden, säger Sara Ahlström som är aktiv i Centerpartiet i Håbo och brinner för en politik som främjar det lokala näringslivet.

Ytterligare ett ansvar som ligger på kommunen är att se till att det finns en öppen digital infrastruktur (tele/bredband, reds anm). Det är en förutsättning för ett effektivt företagande i dag, understryker Sara Alhström. 

-  Finns det tillgång till digitala tjänster kan man driva företag var som helst i kommunen och ha hela världen som marknad.

Det bästa utbudet av bredband till både hushåll och företag får man om det råder fri konkurrens.

- Därför vill vi att det ska finnas möjlighet för fler bredbandsaktörer än vi har i dag. Det öppnar för en utveckling av mer intressanta affärsmodeller för företagen.    

Lika viktigt är att den ”fysiska kommunikationen”, transporter och logistik, fungerar väl. Det hjälper våra företag att bli konkurrenskraftiga, och gör att fler väljer att flytta hit. Centern är för en snabb utbyggnad av Logistik Bålsta, en logistikanläggning som kan erbjuda klimatneutrala transporter för hela Storstockholm. En järnväg med elektrifierade stickspår är basen i anläggningen.   

- Vi vill också undersöka möjligheterna till att etablera en hamn i Bålsta, gärna i samarbete med privata företag. Det skulle underlätta för befintliga företag och göra kommunen mer attraktivt för nya företag som hellre fraktar per båt än med lastbil, säger Sara Ahlström,

Konkreta förslag för näringslivet i Håbo

-Snabb service. Vi vill säkerställa en snabb hantering av bygglov, övriga ansökningar samt frågor som företag ställer till kommunen. Ett företag ska ha en kontaktperson på kommunen, inte flera.

-Klimatsmart logistik. Logistik Bålsta ska utvecklas med till exempel stickspår för järnväg och erbjuda transport- och logistiklösningar åt hela Storstockholm och Mälardalen. Det gör att vår kommun blir ett ett viktigt nav för transporter och ett konkurrenskraftigt alternativ för fler företagsetableringar.

-Handla på hemmaplan. Utveckla den lokala handeln, till exempel genom kampanjer och mer information om vad som finns här. Vi vill se ett ökat samarbete mellan centrum-aktörerna och företagarföreningarna.

-Utveckla Håbo Marknad. Viktigt att styrelsen har näringslivserfarenhet och att fler politiker är insatta i villkoren för det lokala näringslivet.  

-Mer mark. Företag som vill expandera ska kunna göra det i Håbo. Vi vill skynda på utvecklingen av området Draget så att markförsäljningen kan påbörjas, få till en överenskommelse med Skanska vad gäller utveckling av Lillsjöns företagspark samt driva planarbetet med Bista vid Lillsjön framåt. Det är också viktigt att göra klart planarbetet vid gamla Skipark-området - då kan vi få fler företag nära motorvägen och ta upp konkurrensen med Brunna i Kungsängen.

-Entreprenörskap i skolan. I framtidens Håbo och Sverige är allt fler egenföretagare. Entreprenörskap och innovation är viktiga inslag i skolundervisningen.

-Välkommen, turist! När fler besöker de vackra slotten, kyrkorna, de unika naturreservaten och attraktionerna i Håbo skapas tillväxt för turist- och besöksnäringen. Vi vill utveckla områdena kring Skokloster och andra smultronställen i kommunen.

Vad behöver ditt Håbo-företag för att växa?

Vi har frågat två företagare om vad de efterfrågar.

Gyproc är ett av Bålsta äldsta och största företag. Fabriken i Bistaborg i utkanten av samhället har producerat gipsskivor sedan 1964. Bolaget har vuxit kraftigt och har runt 100 anställda. Idag är Gyproc en del av den franska koncernen Saint-Gobain.

Lars Lundborg, vd på Gyproc, har siktet inställt på att fortsätta expandera och en tydlig vision för hur det ska gå till.

-   För oss är det viktigt att vara innovativa inom vårt område, hållbart byggande, Vi har utvecklat många nya produkter som efterfrågas på marknaden, till exempel tog vi nyligen fram en gipsskiva som väger 25 procent mindre än traditionella skivor. Det sparar på resurser, både vid tillverkning och transport. 

Men det är också viktigt att kommunen skapar förutsättningar för tillväxt. Lars Lundborg tycker att det viktigaste kommunen kan göra för Gyproc är att se till att handläggning av ärenden som till exempel bygglov går snabbt och smidigt. Mycket fungerar väl, men han har också exempel på hur företaget påverkas av att en ansökan blir liggande för länge.

-   Tyvärr blev vår ansökan om bygglov för vår nya naturgasanläggning, ett mer hållbart alternativ än vår tidigare oljeanläggning, inte beviljat så fort som vi hade önskat. Det innebar att anläggningen blev ett halvår försenad, med ökade kostnader för oss och en onödig belastning på miljön som konsekvens.

Sonia Mellqvist driver ett av de många fåmansbolagen i Håbo kommun. Hennes företag, Bålsta Sjukgymnastik & Utbildning, delar lokaler och samverkar med åtta andra företag på Bålsta Relax. Hennes utmaning är framför allt att nå ut till nya kunder och hon tror att det finns en hel del som kommunen skulle kunna göra för att bidra.

-   Det behövs fler möten, mässor och anslagstavlor för att de som bor i Bålsta kommun ska få reda på att företagen här på hemmaplan har mycket att erbjuda. I dag åker många till Stockholm och andra närliggande städer för att handla och kanske ta behandlingar.

-   Ett småföretag har inte samma möjligheter att marknadsföra sig som ett stort företag med mycket resurser har. Men för att växa är det viktigt att vi syns mer, och på det området tror jag att småföretag skulle kunna samarbeta med kommunen.

Sonia Mellqvist är positiv till de företagsträffar och stödet för kvinnliga företagare och andra aktiviteter som Håbo Marknad har ordnat.

-   Det har varit riktigt bra, tycker jag. Det är viktigt att bygga nätverk med andra företag och där har Håbo marknad verkligen gjort en insats. Men det behövs mer, säger hon.

Lars Lundborg och Sonia Mellqvist är inte medlemmar i Centerpartiet utan intervjuas som oberoende representanter för näringslivet i kommunen.

20 AUGUSTI 2014
Barn & Ungdom: Bättre skola och ett ännu rikare föreningsliv

Vi vill göra Håbo till en plats där barn och ungdomar trivs och utvecklas - och där de vill bo kvar även efter avslutad skolgång.

Från småbarnsåldern till första jobbet. Kommunpolitiken påverkar våra barn och ungdomar på många sätt. Det allra viktigaste är en bra skolgång. Därför tror Centerpartiet på mångfald. Föräldrar vet sina barns bästa och skall ges möjlighet att välja barnomsorg utifrån det egna barnets behov.

-  Det ska finnas ett brett utbud av både kommunala och privata alternativ från förskola, och genom hela skolgången. Vi ser gärna etablering av förskolor som erbjuder frilufts- och utomhuspedagogik, säger Lisbeth Bolin, aktiv i Centerpartiet i Håbo med särskilt intresse för skolfrågor. 

En av Lisbeth Bolins viktigaste käpphästar är att skolan ska interagera med övriga samhället.

- En skola som samverkar med omvärlden har bättre chans att rusta ungdomarna för arbetslivet än en skola med stängda dörrar. Positivt är det nya samarbetet mellan idrottsföreningar och gymnasieskola.

Det kan också handla om att eleverna får besöka och praktisera på lokala företag eller att skolan samarbetar med företagarorganisationer. Men också att eleverna får känna att de kan bidra själva.

-  Ett exempel på projekt där skolan öppnas upp och och där elever känner att de behövs är utbildningsprojektet Unga lär äldre, som jag var med och drev förra året. Där fick gymnasieelever coacha människor mellan 65 och 88 år i att använda datorer och smarta telefoner, säger Lisbeth Bolin.

Konkreta förslag för barn och ungdomar i Håbo

  • Lära för livet. I Håbo finns flera olika skolalternativ med engagerade, duktiga lärare. Vi måste stötta ett aktivt lärarskap och värna elevernas rätt till att alltid ha lärarledda lektioner. Idrott, kultur och entreprenörskap är angelägna inslag i en modern skola och här behövs förstärkning.
  • Valfrihet. Det ska finnas ett brett utbud av privata och kommunala skolor med olika pedagogisk inriktning. På förskolenivå kan familjedaghem eller trefamiljs-lösningar kan passa vissa och för små barn kan vårdnadsbidrag som gör det möjligt för en förälder att vara hemma vara en bra lösning.
  • Mer ny teknik: Vi vill att även yngre elever i tidigare årskullar ska få tillgång till ny teknik i undervisningen. Läsplatta och datortillgång från tidiga årskullar redan från 7-årsåldern i kombination med undervisning i källgranskning av internet och sociala medier skulle inte minst öka barnens läs- och skrivkunskap.
  • Fler vuxna i förskola och skola och ett inkluderande arbetssätt.
  • Musiklektioner utan lång väntetid. De elever som vill ha musikundervisning ska erbjudas plats i musikskolan utan orimligt lång väntetid.
  • Stötta lokala föreningar. Föreningslivet är viktigt, inte minst för att våra barn och ungdomar ska trivas och utvecklas. Därför vill vi förstärka det ekonomiska föreningsstödet. Varje förening ska själv avgöra hur man vill använda sina resurser på bästa sätt. (läs vad föreningarna själva tycker i artikel intill).
  • Nollvision för ungdomsarbetslösheten. Med vår närhet till andra större orter är Håbo mindre drabbat av ungdomsarbetslöshet än många andra kommuner. Men vi vill göra mer för att fler ska få jobb på hemmaplan, som att erbjuda alla en första praktikplats.

Föreningar efterfrågar brygga och fler fotbollsplaner

Vad behöver föreningarna i Håbo? Centerpartiet har frågat två representanter för föreningslivet om hur de skulle vilja utveckla sin verksamhet.

Håbo FF är en av kommunens äldsta och största föreningar.

-   Fotbollsverksamhet behöver ytterligare en konstgräsplan och fler planer med naturgräs. Till exempel skulle grusplanen på Futurum kunna kunna omvandlas till gräsplan, säger Ola  Olsson som är lagledare och ordförande i Håbo FF.

Trycket på fotbollsplanerna ökar. Dels för att planer vid Björkvallen troligen kommer att försvinna på grund av att det ska byggas hus där, och dels på grund av att antalet spelare och klubbar som vill använda planerna ökar. 

Håbo FF har 1500 medlemmar, varav drygt hälften är barn och ungdomar under 18 år. 

-  Jag vet att föreningen betyder väldigt mycket för många av våra ungdomar. De lär sig inte bara fotboll, utan vett och etikett också. Även om inte blir fotbollsproffs så minskar det nog risken att folk hamnar snett, det är bra för kommunen i stort, säger Ola Olsson.

Håbo Fiskeklubb är en av kommunens minsta föreningar, med 17 medlemmar.

- Syfte med det vi gör är att personer som gillar att fiska ska få följa med på våra utflykter till bra fiskevatten som de kanske inte hittar till på egen hand, och ha det trevligt, säger Dennis Eriksson, som är ordförande i klubben.

Utflykterna går oftast till Varpsundsbron, nära Övergran, eller till Kalmarsand i utkanten av Bålsta.

-   Problemet är att det inte finns någon brygga att fiska från i Kalmarsand, bara en pråm att gå ut på men det är inte helt säkert. En brygga skulle nog få ungdomarna att ta cykeln till Kalmarsand och fiska, säger Dennis Eriksson.

Ola Olsson och Dennis Eriksson är inte medlemmar i Centerpartiet utan intervjuas som oberoende representanter för föreningslivet i kommunen. 

26 AUGUSTI 2014
Centern om skolan

Håbo Centerpartiet har tyvärr inte haft representation i Skolnämnden under innevarande mandatperiod. För att kompensera bristen på information som detta inneburit har under-tecknade intervjuat rektorer, skolledare, lärare och representanter för elevhälsan och skol-förvaltningen. Vi har också samlat information från skolornas hemsidor/facebook samt föräldrar via samtal och protokoll från föräldraråden.

Centerns bild är att Håbo har mycket kompetenta, engagerade och driftiga skolledare. Det pågår ute på skolorna många intressanta utvecklingsprojekt inom Skollyftet. Elevhälsan erbjuder högkvalitativt stöd till barn med särskilda behov, föräldrar och lärare. Skoldatateket ligger i framkant när det gäller att introducera nya lärverktyg. Lärartätheten är hög och klasserna förhållandevis små vilket också medfört att skolorna haft svårt att hålla sina budgetar.

Skolan får, enligt vår mening, utstå alldeles för mycket negativ kritik i massmedia och den allmänna debatten. Ett problem är att man generaliserar utifrån negativa förhållanden. De goda exemplen lyfts sällan fram. Betygsresultaten i kommunens skolor är fortfarande på för låg nivå men på väg uppåt. Allt för ofta är det stökigt och bristande studiero i klasserna. Eleverna skall inte tvingas bära hörselkåpor för att kunna jobba, vilket vi fått exempel på.

Det är i klassrummen skolresultaten och elevernas trivsel grundläggs. Lärarna och skolledarna måste ges stort ansvar och befogenheter. Vi politiker, liksom föräldrarna, måste stötta lärarna i sin yrkesroll.

Centerpartiet vill att

* Lärarnas och rektorernas administrativa arbetsuppgifter minimeras. Ansvarsfördelning och administration inom kommunen bör ses över, t ex hantering av fastighetsfrågor.

* Lärarna ges tid till kompetensutveckling särskilt med inriktning på kollegialt lärande. Systemet med lärarcoacher byggs ut.

* Skolorna har tillgång till en pool med lärare som ersättare vid ordinarie lärares frånvaro men också avlasta ordinarie lärare i särskilda situationer.

* Eleverna ges möjlighet till hjälp med läxläsning i skolan/fritis. Även lov- och sommarskola skall erbjudas dem som önskar.

* Föräldrar, anhöriga, föreningar och företag skall uppmuntras att praktiskt delta i skolornas verksamhet. Satsningen på entreprenörskap skall utvecklas.

* Skolorna ges möjlighet att driva verksamheten som intraprenad.

* Gång- och cykelvägar till skolorna skall utvecklas av folkhälsoskäl.

* S k hemmasittare måste uppmärksammas tidigt. Insatserna måste ske i nära samarbete med socialförvaltningen.

29 AUGUSTI 2014
Det får inte vara så här! 

Avlastning är viktigt för dem som vårdar anhörig. Att få tillgång till korttidsboende för den vårdade för att på så sätt ge en andningspaus för den vårdande, är en nödvändighet. 

I Håbo finns den möjligheten. Men i vissa fall inte. De få platserna som kommunen har är inte tillräckliga. Ändå har en av platserna  tagits till kontor. Märkligt. 

Resultatet av den rockaden medförde att en anhörig som erbjudits en sådan plats plötsligt fick tji. En beställd och betald rekreationsresa fick ställas in till stor besvikelse. 

En tröttkörd vårdande tappar inte bara geisten, hen riskerar också att dra på sig problem med hälsan. Jobbigt för hjärtat. Tålamod i upplösning. Känsla av instängdhet. Förlorat utrymme för egna behov etc etc. 

Håbo kommun bör vara ett föredöme och hålla sina avtal. Då duger det inte att lämna anhörigvårdare i sticket. De är ju guld värda. 

Håbo kan bättre! Bernt Sahlberg Centern i Håbo ersättare i socialnämnden ersättare i KPR

Solveig Zander i Enköpingsposten

27 JANUARI 2015

Följ Solveig Zander, riksdagsledamot, som bloggar regelbundet iEnköpingsposten.

Johan Örjes bloggar

27 JANUARI 2015

Följ gärna Johan Örjes, personvald ledamot av Landstingsfullmäktige i Uppsala län, privata blogg där han ger oss sin egen syn på kollektivtrafiken och sjukhusmat m.m. 

10 FEBRUARI 2015
Håbo Centerparti bjuder in till årsmöte, torsdagen den 12 februari, kl. 19.00 (kaffe från 18.30) i kommunhuset i Bålsta.

Märit Olofsson Nääs, projektledare för utbyggnaden av Bålsta Centrum, visar skisser och berättar om de spännande planerna. Kom och lämna dina synpunkter. På kommunens hemsida hittar du Bålstacentrumbloggen. Där kan du hitta mycket material om du vill förbereda dig. 

Medlemmar och sympatisörer, hjärligt välkomna!

26 AUGUSTI 2016

Håboalliansen vill peka på oppositionens destruktiva arbetssätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oppositionen förhalar och blockerar beslut som påverkar bland annat serviceboende för äldre, etablering av Bovieran som är 55+ boende, avveckling av Marknadsbolaget och bostäder för unga.

Nedanstående inlägg från Håboalliansen är en signal till Håbo om att oppositionens prat om att arbeta för Håbos bästa klingar falskt!

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Men tyvärr är det inte så i Håbopolitiken.

Nu måste det bli slut med den politiska ankdamm som etablerats i Håbopolitiken med Ove Fröjd (Båp) som främsta vapendragare och med ivrigt stöd av Agneta Hägglund (s).

Den som följt vad som sker i Håbopolitiken har kunnat konstatera att många angelägna frågor skjuts på framtiden eftersom Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna ofta yrkar på återremiss. Trots att förslagen ofta följer tidigare inriktningsbeslut.

Några exempel från senaste arbetsutskott med kommunstyrelsen ger en bra bild på detta;

Sedan länge finns ett behov av serviceboende för äldre. Efter aktivt letande om lämplig placering fastnade alla för förslaget att förlägga detta till en plats nära Kyrkcentrum. Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.

Bovieran som erbjuder serviceinriktat boende för 55+ har under längre tid letat lämplig plats för en etablering i Bålsta. Man finns sedan en tid i Enköping. Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Placeringen ligger helt inom ramen för det planprogram för centrumutveckling som finns. Men detta räckte inte för Bålstapartiet och Socialdemokraterna. Ärendet återremitterades på deras förslag. Och vi vet nu inte om och när vi kan få ett Boverian projekt i Bålsta. Många andra kommuner står på kö för att få den möjligheten.

Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolaghaft störningar på senare tid. Och efter det att bolagets markinnehav avvecklats finns inte längre någon direkt vinstdrivande verksamhet som motiverar en bolagsbildning av verksamheten. Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation. Vilket skulle betyda en förstärkning av möjligheten att arbeta med de frågor som är angelägna för näringslivet. Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades.

Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planen säger idag att den ska användas för kommunal verksamhet. Förslag fanns också om att utlysa en markanvisningstävling för att få in intressanta förslag som kan bidraga till att lätta på bristen på lägenheter särskilt till de många unga som vi har behov av att erbjuda bostad. Just bristen på bostad är ett stort problem vid nyrekrytering till såväl företag som till den kommunala verksamheten.

Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.

Genom Bålstapartiets agerande, som allt som oftast får stöd av Socialdemokraterna ,så stoppas beslutsprocessen upp redan i kommunstyrelsen arbetsutskott. Och kan inte prövas i kommunstyrelsen, där ju majoritetsförhållandet är annat.

Det är dags att Håbobornas vilja i kommunvalet också kommer till uttryck i den praktiska kommunpolitiken. Vi kan inte längre med ansvar se på hur Bålstapartiet, med Socialdemokraternas stöd, saboterar detta.

Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat. Väl genomarbetade och behovsanpassade förslag borde bara kunna ifrågasättas med väl genomarbetade argument. Inte bara förhalande arbetssätt/metoder av politiska partier som säger sig arbeta för Håbos bästa.

Vad är vi annars till för?
Håboalliansenseptember) ?

6 SEPTEMBER 2016
Det var en ovanligt välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer.

Efter 7 timmar och 43 ärenden kan vi summera gårdagens möte;

Vi har beslutat ge Håbo Hus uppdraget att bygga Bålstas och Håbo kommuns nya landmärke. Ett 17 våningarnas hus i trä med en inbjudande terassvåning som kommer att ge Bålstaborna en fin utsikt över det nya Bålsta som är under utveckling. Det kan bli världens högsta trähus med en gestaltning och uppbyggnad som verkligen kommer att sätta Håbo på kartan. Nåt vi kan vara stolta över.

Vi har beslutat ställa ut Tvåhus planen efter en lång process. Detta kommer att kunna ge nya möjligheter till boende i centralt läge, nära 400 bostäder enligt planen.

Vi har gett ett planuppdrag för f.d. St Eriksområdet som om några år kommer att ge ytterligare möjligheter till bostäder och industrietablering.

Kommunfullmäktige får ett förslag till näringslivsstrategi att ta ställning till vid nästa möte. En bra bas för vårt arbete att utveckla kommunens näringsliv.

Arbetet i Logistikområdet fortsätter med hög aktivitet, vi går vidare med försäljning av mark till Kilen krysset och Benders och föreslår kommunfullmäktige att besluta om upplåning av 35 milj. kronor förexploateringsarbetet i Logistikområdet. Vi prioriterar också i detaljplanearbetet den fortsatta utvecklingen av området för att ha planberedskap för näringslivets utveckling när Dragetområdet nu successivt fylls med verksamhet.

Vi gav också förvaltningen uppdrag att fortsätta dialogen med Bovieran om etablering av en Boverian City, den första i sitt slag i Sverige.

Vi har yttrat oss över regionens utvecklingsplan med tydlig markering av attbredband eller motsvarande teknik ska finnas i alla hushåll senast 2030 och attförbindelsen mellan Skokloster och Knivsta behöver komma på plats.

I yttrandet över Stockholms läns trafikförsörjningsplan har vi markerat vår önskan att få 15 minuters trafik till Bålsta och att biljettfrågan med Bålsta tilläggfår en bra lösning.

Eftersom de nya förslagen till taxor för hyra av kommunens lokaler och de nya reglerna för föreningsbidrag väckt mycket debatt har vi återremitterat det ärendet för dialog med föreningslivet.

Vi har ett antal detaljplaner som behöver moderniseras. En sådan gäller området i Norra Ullevi. Här har nu förvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag till nya planer som bättre är anpassade till dagens krav.

Vid arbetsutskottet väckte Ove Fröjd och (s) frågan om beredningsorganisation i kommunstyrelsen. Vid mötet igår beslöt kommunstyrelsen att avveckla utskottet för kultur och livsmiljö. De ärendena hanteras nu i arbetsutskottet som också fick ny sammansättning. Där Fredrik Annerstedt (s) ersätter Verner Schubert som ordinarie och Michael Rubbestad (sd) ersätter Ove Fröjd (båp), som nu blev suppleant. I övrigt oförändrad sammansättning.

Ja detta var några av de viktigaste beslutsärendena. Vi fick också en intressant dragning av hur en ny etablering av ICA Maxi skulle kunna ske med utveckling av hela Gröna Dalen visionen. Och vi fick en uppdatering av tillståndet för simhallen. Där vi nog har passerat bäst före datum och nu behöver göra ett antal insatser för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt.

Vi fick också ett uppdrag att överklaga domen om NCCs önskan att använda hamnen i Kalmarsand för sin verksamhet.