Närodlad politik

Vad är det då Centerpartiet vill i Håbo?

Närrodlad politik, vilket innebär att utveckla kommunen i nära samverkan med alla som bor och verkar där. Se centralorten Bålsta som en småstad med stadsparker med sjönära bebyggelse.

En levande landsbygd där vård och service finns nära människorna, som en närvårdsmottagning i Skokloster och familjedaghem i parhus.

Håbo ska bli Sveriges grönaste och klimatsmartaste kommun där de bruna soppåsarna blir drivmedel till bilar, E18 blir EL18 och man skapar lokal energi med solceller på alla kommunala byggnader. I Håbo tänker man med hjärtat och ser till att det finns närodlad omtanke om alla i livets alla skeden från dagis till äldrevård. Här underlättas företagande genom god markberedskap och samverkan med privata fastighetsägare och regleringar som motverkar företagens expansion undanröjs genom t ex snabbare bygglov. Man satsar på föreningslivet genom höjt föreningsstöd, värnar kulturen och naturen runt knuten, månar om en skola med bra utbildning och ett digitalt Campus kopplat till andra lärosäten i världen så man tex kan ta en MIT-examen hemma i Håbo, som har stora möjligheter att bli en digital kommun med ett välutbyggt fibernät, som möjliggör en utveckling av tjänster, allt från bygglov till omsorg och tillsyn.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med
Helene Zeland Bodin, gruppledare
Tel:076-0552361