Scouttomten och pendlarparkering

I februari 2008 lämnade undertecknad in en motion till
Kommunfullmäktige om att anlägga en förskola och pendlarparkering på nuvarande
scouttomten. Fullmäktige beslöt i december samma år att ”beakta motionens
framställan i samband med arbetet med planprogrammet för Bålsta centrum”.                          Tomten lämpar sig bra för att bygga ett parkeringshus i flera våningar genom att schakta ur massorna intill järnvägen och till vänster vid uppfarten till Ullevivägen (troligen bara grus och sand). Jag anser att det bör byggas som ett permanent parkeringshus. Ovanpå detta parkeringshus kan en
förskola eller annan byggnation uppföras.

Göran Eriksson (C )                                                                                                                                            Ledamot av kommunfullmäktige