Tryggheten är din!

Hela vårt engagemang inom Centern bygger på att skapa trygghet.

När många uttrycker oro för att tryggheten sitter på "vänt" här i Håbo berör det oss mycket.
Det finns inga enkla vägar för att skapa trygghet. Det är något som kräver både tid och förtroende. Något man måste göra tillsammans. Också därför som vi är med och betalar skatt. Det stora och viktigaste är att vi har en polis med personal som har tid och resurser (behöver förbättras så snabbt det bara går). Då är högre lön till poliserna en självklar snabb åtgärd. De känner sig uppskattade stannar kvar.

Klart att det finns andra orsaker med, men vi alla som jobbar vet att lönen är en klar markering om uppskattning! Sedan kan det behövas fler utbildningsplatser andra arbetsformer. Se över straffskalor rättsväsendet mm. Men detta är inte lika akut. En polis med resurser gör att det blir mycket mer självklart att ringa 114 14 även om tips i förebyggande tex om en spärrvakt eller annan medborgare som ser något. Polisen tillsammans med kommunen har då lättare att tillsammans med oss medborgare jobba förebyggande mot brott och för trygghet.

Trygghet är något som går genom livet som en självklar byggsten. Inför Håbofestdag tog vi därför fram följande rader om trygghet , 199.2 kB.. Du har säkert egna tankar, dela gärna med dig av dessa till oss.

Vid pennan för dessa rader Johan Jakobsson från Skokloster. Nu "ny gammal medlem" i Håbo centern sedan 2 år.

Kom förbi mina kretskamrater och bli medlem/supporter du med.

Vårt samhälle och vi i Håbo Centern behöver fler som kommer med goda tankar.
Du behövs!