Politik i Svenska Kyrkan - Ja! Partipolitik – Nej.

Vi tror på mångfald och vill uppmana alla att rösta i kyrkovalet den 17 september. Du kan kryssa tre kandidater på listan.

Självklart måste kyrkan och dess företrädare ta ställning i samhällsfrågor = politik. Kyrkans företrädare måste stå upp för kyrkans värderingar i debatten. Att använda kyrkan som plattform för partipolitiskt arbete kan däremot inte accepteras.

Många av centerpartiets medlemmar har en stark gudstro och är religiöst engagerade. Många är de som engagerat sig som kyrkvärdar, i församlingsråd och kyrkofullmäktige. Bland centerpartisterna i Håbo finns det också många med starkt kyrkligt engagemang. Därför är det naturligt att vi går fram med en nomineringsgrupp.

Håbo Centerpartis nomineringsgrupp har 19 namn på listan till kyrkofullmäktige. Här finns de som arbetat som förtroendevalda inom kyrkan i många år. Några har haft tjänster inom Svenska Kyrkan på andra orter i Sverige. Men vi har även yngre personer beredda att engagera sig i kyrkoarbetet. För att kandidera på vår lista behöver man inte vara inskriven partimedlem, huvudsaken man delar våra värderingar.

För att betona kyrkans fria roll gentemot partipolitiken har vi som rättesnöre att våra representanter inte skall besitta tunga poster i kommunpolitik och i kyrkoråd samtidigt.

Öppenhet, tolerans och respekt är viktiga ledord för oss. Det är också så vi uppfattar att Jesus bemötte sina medmänniskor. Alla skall känna sig i välkomna Svenska Kyrkan. Omtanke om medmänniskor och miljön värnar vi. Förtroendevalda och tjänstemän skall vara tillgängliga och lätta att nå. Det lokala församlingsarbetet är viktigt.

Vi tror på mångfald och vill uppmana alla att rösta i kyrkovalet den 17 september.
Du kan kryssa tre kandidater på listan.

Vänligen

Ulrika Uhlander
Kandidat nr 1, nu ordf kyrkorådet

Göran Eriksson
ordf Håbo Centerparti