Nytt mini Centrum i Skokloster

I Skokloster hänger Lantahdeln på en skörtråd om några år då den finns i lokaler med tillfälligt bygglov. Detta behöver åtgärdas.

Pressrelease 2018-01-31
Skokloster får nytt förstärkt centrum med aktivitetshus bostäder, lokaler för affär och matställe. För Centern är det viktigt att även bygden utanför centralorten utvecklas därför är det extra roligt att kunna berätta att frågan vi driver även fått pengar vid senaste kommunfullmäktige sammanträdet i december.

Håbo Hus har även lämnat in ansökan om planuppdrag för området där Skokloster Lanthandel nu ligger. I går beslutades det om att bevilja uppdraget. Skisserna är principskisser liksom funktionerna för husen de tar upp. I fortsatt planuppdrag sker en analys av behov och gestaltning av området. Behoven finns och är akuta då nuvarande lanthandeln inryms i tillfälliga lokaler som hyrs av kommunen. Råder även brist på mindre lägenheter, trygghetsboende verksamhetslokaler mm. Skolans kök skulle även kunna komma ett trygghetsboende till nytta. Genom att kombinera olika behov och skapa ett minicentrum i Skokloster som även inkluderar boende minskar riskerna för skadegörelse och inbrott. För att skapa TRYGGHET måste man startar redan vid planering av områden så man inte får otrygga delar utan människors ögon.

Mer ändamålsenliga samlingslokaler gör även att skolans samhällsåtaganden vid krissituationer lättare kan tillgodoses. Då Skokloster ligger på en halvö med bara en väg ut hit går det inte att hänvisa till lokaler i Bålsta. Området vid nuvarande lanthandel är begränsat till ytan så det kan också bli så att aktivitetshus/samlingslokal placeras i anslutning till Slottsskolans gymnastiksal som idag inrymmer gymnastiksal, slöjdsal, brandstation och fritidsgård.

Vi ser att det öppnar för att fritidsgården skulle kunna få bättre lokaler och även fungerar som mötesplats med viss kommunal service för orten. Genom att tex ha ett rum med dags/vecko- och månadstidningar något biljardbord kan man bättre få till en plats där alla åldersgrupper kan mötas. Andra möjligheter som öppnas idag då alla kontorsarbeten till stor del är digitaliserade är möjligheten att den kommunanställde tex en bygglovshandläggare ibland förlägger sin arbetsdag här i centrum av Skokloster i stället för vid en arbetsplats i kommunhuset. I kommande arbete är det viktigt att också titta på båda projekten tillsammans för att se om det finns öppningar för en kombinerad lösning som kanske löser båda behoven.

Jag blev även vald som sekreterare detta valår på årsmötet igår och då känns det extra roligt att få starta med att förmedla detta. Passar på att tacka för förtroendet.

Mvh
Johan Jakobsson /Skokloster
Sekr. Centerpartiet i Håbo.