Centern vill ha digitalt campus

Från Eposten.se länk se nedan.
ÖVERGRAN I Centerpartiets lokala valfilm i Håbo berättar Leif Zetterberg om samhällsbygge och landsbygdsutveckling.

Det är hans specialintressen. Hemma på jordbruket i Övergran driver han och familjen flera företag. Han säger att han brinner lika mycket för politiken idag som när han, tillsammans med tre andra ungdomsförbundare, kom in i Enköpings första kommunfullmäktige när storkommunen bildades 1971.

Nu är han Håbobo sedan länge och har ingen avsikt att minska sitt samhällsengagemang.

– Det viktigaste är att man får arbeta med de frågor som man är intresserad av. Det är något vi inte minst lyfter fram vid rekryteringen av nya medlemmar och nya namn på listorna, säger han.

Centerpartiet är ett av fem partier i den minoritet som styr Håbo. Leif Zetterberg är vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i både Håbohus och i kommunens marknadsbolag. Samtidigt leder Lisbeth Bolin vård- och omsorgsnämnden. Rätt god utdelning för ett parti med tre av 41 mandat.

Är det några speciella områden där du tycker att ditt parti skulle ha fått större gehör?

– Nej, vi har fått gehör för de frågor vi tycker är viktiga, och vi har också fungerat bra som allians.

Vad ger du er i den nuvarande kommunledningen för betyg för mandatperioden (betyg 1-5)?

– Jag tycker att vi med hänsyn till den politiska sammansättningen fungerat relativt väl. Jag sätter 3,5 som betyg.

Vad har ni gjort bra?

– Man vill alltid mer, men vi har en utbildningsverksamhet som vi kan vara stolta över. Bostadsbyggandet har ökat. Vi har en sund ekonomi och ett framgångsrikt näringsliv.

Och mindre bra?

– Efterfrågan på arenor för förenings- och fritidsverksamhet har vi inte kunnat möta. Vi har också behov av mer mark för utveckling och etablering av näringsverksamhet. För att möta medborgarnas behov behöver valfriheten i skola, vård och omsorg öka och föreningslivet få ökat stöd. Här finns mer att göra.

Välj tre saker som du vill genomföra i Håbo efter valet?

– Utveckla Bålsta som småstad, med allt från nytt resecentrum till Stockholmsvägen som vår egen aveny och ett Kalmarsand för boende och friluftsliv. Inte som idag en gammal silo som inte nyttjas och en badplats invaderad av fåglar. Detta kompletterat med Gröna dalen som park och friluftsområde.

Leif Zetterberg vill också att Håbo ska satsa digitalt.

– Alla medborgare och företag, oavsett var de bor, ska ha tillgång till fiber av hög kvalitet. Kommunen ska använda det digitala verktyget för att minska administrationen, till exempel vid bygglov, och förbättra servicen i vården.

Han vill också ha ett Digitalt Campus Bålsta med högskoleutbildning på distans.

– Vi vill att Håbo ska vara en grön och hållbar kommun. Det kan handla om hur vi tar vara på vårt avfall, att vi producerar närodlad energi eller att vi serverar närodlad mat i skola och omsorg.

Det pågår ett omfattande arbete med att förvandla Bålsta Centrum? Vad tycker du och ditt parti är det viktigaste i den processen?

– Här handlar det inte bara om resecentrum och P-platser för pendlare. Det handlar om att successivt bygga ut småstaden med en variation i byggnader och boende. Ungdomar och barnfamiljer ska ha möjlighet att bo i Bålsta. Gärna ett högt trähus vid stationen, men en öppen Stockholmsväg till exempel med engelska radhus och annan varierad byggnation.

Hur kommenterar du opinionssiffrorna på riksnivå för ditt parti? Är du bekymrad eller har du segervittring?

– Vi har ett rimligt stabilt opinionsläge, men inget är klart förrän vallokalerna stängt. Vi hoppas givetvis på ett stärkt Centerparti i Håbo med en allians som har egen majoritet.

Ta del av Anders Liljestrand:s artikel här på www.eposten.se