Nytt innehåll publicerat under fliken Vården

Nu kan ni ta del av nytt material i form av en broschyr, två insändare och en artikel.

Det nya materialet finner ni nedan samt under flikarna Aktuellt i Vården och NÄVA historik.

Din röst på Centerpartiet har gjort stor skillnad genom åren!

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.

Din röst på Centerpartiet har gjort stor skillnad genom åren

Insändare [2022-07-26]

Jane Larsson (C): ”Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble”

Svar till signaturen Väljaren 20220720. Tack för din insändare som börjar med: Centerpartiet är i grund och botten ett vettigt parti. På den enskilda människans sida, företagarvänligt och med en tro på att hela landet ska leva.

Här har vi i Centerpartiet i Kristinehamns kommun samma uppfattning.

Du fortsätter: Partiet hör hemma i Alliansen, som man spräckt både på riks- och lokalplanet.

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 118.2 kB.

Insändare [2022-07-20]

Centerpartiet ett vettigt parti som gått vilse

Centerpartiet är i grund och botten ett vettigt parti. På denenskilda människans sida, företagarvänligt och med en tro på atthela landet ska leva.

Men på senare tid känner jag min inte längre hemma där. Partiet hör hemma i Alliansen, som man spräckt både på riks- och lokalplanet.

Låt inte Sverigedemokraterna definiera allt! Låt den egna politiken stå i fokus och jobba tillsammans med andra partier som stretar åt ett liknande håll. Ska man ha röda skynken måste de ju vara lika tydliga mot Vänsterpartiet, som faktiskt inte delar nästan några värderingar med det traditionella Centerpartiet, sett från min horisont.

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 63.3 kB.

Artikel

Sjukvårdens utveckling och avveckling i Kristinehamn

Under tidigare sekler kan man inte likna dåtidens ”sjukvård” med vår tids. I gamla Bro besöktes invånarna ofta i marknadstider av ockultister och kvacksalvare. Det fanns ”kloka gummor och gubbar” att tillgå. Sedan mitten av 1600-talet anställdes fältskären Georg Brun och 1674 beslutade Rådstugan att anställa Christianus Reieknecht som ”bardberare” eller stadsfältskär. Under 1700-talet växlade antalet fältskärer tills Gustaf Jonas Hjertzell 1785 erhöll fullmakt på tjänsten som ”stadsmedicus”.