Aktuellt i vården

Här finner du bl.a. :

Vi uppdaterar löpande med nytt material!
Har du några frågor eller vill du komma i kontakt med oss? Klicka här!

Centern
Annonser
Broschyrer

Din röst på Centerpartiet har gjort stor skillnad genom åren!

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.

Din röst på Centerpartiet har gjort stor skillnad genom åren

Vårdförslag från Centerpartiet

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.

Centerpartiets förslag för flera godkända skolbetyg
Opinion

Insändare och svar till "Tror Centern på sina utvecklingsplaner i Björneborg och Nybble"

Nr. 2

Insändare [2022-08-01]

Jane Larsson (C) svarar: Tror absolut på vårdcentraler i Björneborg och Nybble

Bästa Daniel – tron kan i och för sig försätta berg!

Att leverera är bättre än att tro och med väljarnas röst så kommer vi i Centerpartiet att verka för att återinrätta en vårdcentral i Björneborg och Nybble igen.

Jag vill till och med hävda att det är en av de viktigaste förutsättningarna för att tillmötesgå ett av dina krav, på bättre vård i Värmland.

Jane Larsson (C): ”Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble”

Tror Centern på sina utvecklingsplaner i Björneborg och Nybble?

Primärvården är avgörande. Det är dit de flesta patienter söker sig först. Allmänläkare har huvudansvaret för att upptäcka och förebygga många sjukdomar. En dåligt fungerande primärvård går ut över övrig sjukvård. Akutvården blir lidande och köerna växer.

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 73.7 kB.

Nr. 1

Insändare [2022-07-29]

Tror Centern på sina utvecklingsplaner i Björneborg och Nybble

Centern borde väl börja med att få befintlig vård att fungera, vilket de inte har lyckats med trots 12 år vid makten i Regionen tillsammans med de övriga högerpartier.

Värmland tillhör bottenskrapet vad det gäller vård och regionalutveckling. Alla som försökt komma i kontakt med vårdcentralen vet hur det är eller att arbetslösheten i Kristinehamn och Värmland är bland det högsta i hela EU!

Daniel Blixt (S)

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 107.8 kB.

Insändare och svar till "Centerpartiet ett vettigt parti som gått vilse"

Nr. 2

Insändare [2022-07-26]

Jane Larsson (C): ”Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble”

Svar till signaturen Väljaren 20220720. Tack för din insändare som börjar med: Centerpartiet är i grund och botten ett vettigt parti. På den enskilda människans sida, företagarvänligt och med en tro på att hela landet ska leva.

Här har vi i Centerpartiet i Kristinehamns kommun samma uppfattning.

Du fortsätter: Partiet hör hemma i Alliansen, som man spräckt både på riks- och lokalplanet.

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 118.2 kB.

Nr. 1

Insändare [2022-07-20]

Centerpartiet ett vettigt parti som gått vilse

Centerpartiet är i grund och botten ett vettigt parti. På den enskilda människans sida, företagarvänligt och med en tro på atthela landet ska leva.

Men på senare tid känner jag min inte längre hemma där. Partiet hör hemma i Alliansen, som man spräckt både på riks- och lokalplanet.

Låt inte Sverigedemokraterna definiera allt! Låt den egna politiken stå i fokus och jobba tillsammans med andra partier som stretar åt ett liknande håll. Ska man ha röda skynken måste de ju vara lika tydliga mot Vänsterpartiet, som faktiskt inte delar nästan några värderingar med det traditionella Centerpartiet, sett från min horisont.

Klicka här för att läsa hela insändaren! , 63.3 kB.

Artikel [2022-02-05]

Närvårdsteam i Kristinehamn dröjer – svårt att rekrytera läkare

Äldre över 65 år kommer kunna få viss sjukvård i hemmen i Kristinehamn, Filipstad och Storfors.
Men satsningen försenas av rekryteringen.
– Vi söker med ljus och lykta efter läkare, säger Lena Edgren, avdelningschef för närsjukvårdsavdelningen i Kristinehamn.

Klicka här för att läsa hela artikeln! , 116 kB.

Opinion [2021-03-08]

Politiskt intiativ från Centerpartiet till Äldreomsorgsnämnden i Kristinehamn
Framtida krav på sjukvårdsinsatser på Särskilda Boenden.

Kravet på att kunna utföra medicinska insatser på våra Särskilda Boenden med individuell läkarbedömning har ökat i spåren av den pandemi vi varit utsatta för.
Individuella bedömningar av läkare på säbo har varit en stor fråga i hela landet.

Vi behöver ställa om för att utföra dessa uppgifter och för att minska trycket på våra sjukhus. Det skulle minska påfrestningarna för våra äldre som idag med lång restid och långa väntetider på sjukhusets akutmottagningar blir sittande i väntan på läkarbedömning.

Klicka här för att läsa hela inlägget , 16.6 kB.!

Insändare [2019-11-26]

Bra vård på näva i Kristinehamn

Jag har i många år besökt vården på olika sätt både som anhörig men också som svårt sjuk själv.Jag har tyvärr många gånger upplevt ett bemötande som inte är värdigt någon.Men plötsligt hände det ....Min pappa hamnade på näva avd 85 på Kristinehamn sjukhus!Vilken fantastisk personal och avdelning!Ni gör ett otroligt jobb och jag är så tacksam för er medmänsklighet och ert varma bemötande.Helena

Klicka här för att läsa hela insändaren , 61.3 kB.!

Pressmeddelande [2022-02-04]

SÅ SKAPAR VI FLER VÅRDPLATSER I HELA LANDET

Bristen på vårdplatser i Sverige har blivit allt mer akut. Centerpartiet presenterar nu ett antal förslag om hur vi kan öka antalet vårdplatser – i hela landet.

– Vi har idag lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU och många människor får inte den vård de har rätt till. Nu behövs kraftfulla insatser för att öka kapaciteten inom vården, säger partiledare Annie Lööf.

Sverige har en vård i världsklass. Samtidigt finns allvarliga problem, inte minst gällande tillgänglighet och vårdköer. Centerpartiet har länge drivit på för förändring och har bland annat sett till att en stor primärvårdsreform nu arbetas fram.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet! , 154.8 kB.

Insändare [2019-11-07]

Vem har mage att kritisera Näva och Bäva?

Det är förhoppningsvis en mycket liten grupp som är negativ till Näva och Bäva. Det är klargörande med den historik som Roger Larsson ger i NKP 16/10.

Nedmonteringen av det kostnadseffektiva och välskötta Kristinehamns sjukhus började, som Roger påpekar, 2008 . Då bildade vi en opinion för att försöka behålla vad som kunde behållas av Kristinehamns sjukhus. Bland annat samlades flera tusen namnunderskrifter in från medborgarna, som dåvarande landstingsrådet Berit Högman (S) fick ta emot. I samband med nedläggningsprocessen yttrade hon: "En gör så gött en kan" (dvs att lägga ner sjukhuset) Vi hade också grytlocksdemonstration, torgmöten, "sittstrejk" i sjukhusets foajé. Vi kallade oss "sjukhuskramarna" Vi ville så gärna behålla sjukhuset intakt. Och vi skrev insändare i NKP och anordnade paneldebatter med mera. Allt för att påverka landstingsstyrelsen att inte lägga ner Kristinehamns sjukhus. Men nedläggningen blev ett faktum.

Klicka här för att läsa hela insändaren , 69.3 kB.!

Filmer
Nyheter

 • Nytt material publicerat under "Aktuellt", "Om Oss", "Vården" och "Skolan"


  Läs mer här

 • Nytt innehåll publicerat under fliken Vården


  Din röst på Centerpartiet har gjort stor skillnad genom åren
  Läs mer här

 • Nytt innehåll publicerat under fliken Aktuellt i vården  Läs mer här

 • Mammografi utan åldersgräns  Läs mer här

 • Med din röst verkar vi för att behålla f.d. "sjukhuset"  Läs mer här

 • Vårdcentral till Björneborg och Nybble, och vårdrum på Säbo  Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.