Centerpartiet sundsvall levererar Giftfri kommun från motion till verklighet

Centerpartiet Sundsvalls motion från 2014 är nu ute på remissrunda i förvaltningar och bolag. Träget arbete lönar sig i politiken och vi glädjer oss åt att vår vision om en giftfri vardag snart blir verklighet.