Vi har hållit 96 procent av våra löften
– än är vi inte klara

Efter tre års styre av tre samverkande partier kan vi summera att vi hållit vad vi lovat. Både gammal, ung och mitt emellan har fått sitt. Nu fortsätter vi fram till valdagen i september att genomföra de pusselbitar av förbättringar vi beslutat om.

I tre år har Sundsvall styrts av en blocköverskridande kommunledning bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Under dessa år har Norra Kajen gått från en öde grusgrop till en stadsdel i full utveckling, en utveckling som märks på många platser i Sundsvall. Stora underskott inom äldreomsorgen har vänts och vi har stärkt den kommunala ekonomin i sin helhet. Skolresultaten har förbättrats, trots att utveckling i övriga landet går åt motsatt håll. Barn som har det tufft i skolan får nu mer stöd. Arbetslösheten har sjunkit. Kampen mot droger bland unga har fått mer resurser och antalet fältassistenter som jobbar uppsökande bland unga har gått från noll till sju stycken. Landsbygdsbor har fått ökad service och bredbandsutbyggnaden på landsbygden har ökat. Föreningslivet i Sundsvall har fått rekordmycket föreningsbidrag så att de med lägst inkomster har fler möjligheter att erbjuda sina barn en aktiv fritid. Äldre med hjälpinsatser har fått större möjligheter att påverka sin vardag och styra själva vad de vill ha hjälp med. Det är bara några exempel på saker som har förbättrats under de senaste tre åren.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har gemensamt lovat att genomföra drygt hundra förbättringar för Sundsvallsborna. Av dessa har 96 procent genomförts eller påbörjats. Med ett knappt år kvar på mandatperioden känner vi oss nöjda men inte färdiga. Vi har fortfarande löften kvar att uppfylla och nya utmaningar som vi vill lösa, som ett billigare ungdomskort till bussen, ökat bostadsbyggandet på landsbygden, fortsatt kamp för att alla elever ska få samma möjligheter att lyckas i skolan, ännu bättre vård för alla som behöver den och ökad trygghet bland våra medborgare.

Om nio månader är det åter dags för Sundsvallsborna att gå till valurnorna. Under tiden kommer vi att fortsätta göra allt vi kan för att göra Sundsvall till en bättre stad att leva i. Det gör skillnad vilka som styr.