Sundsvall måste bli en grön stad och motor för regionen

Människor ska kunna bo, leva och verka i en hållbar, urban miljö som bygger på ett klimatansvar.