- Jag ser en risk i besparingstider att ständigt koncentrera och lägga ner i ytterområden. Det är viktigt att inte hela tiden utgå från stadskärnan som norm, säger Hans Forsberg (C).