Ett viktigt steg för Landsbygdsprogrammet och C

- Lokala råd med start i Indal och Liden

Han är även ordförande i rådet för Indal-Liden som på torsdagskvällen premiärträffades i Häreborg.

Bland de åtta representanterna för lokalområdet finns företagare, föreningsaktiva och ungdomar från elevrådet i Liden. De tillsammans med några förtroendevalda politiker utgör det lokala rådet.

Rådets första stora uppgift blir att ta fram förslag på åtgärder och insatser till den redan påbörjade områdesplanen för Indal och Liden. Förhoppningen är att genomföra en medborgardialog runt förslagen i maj.

Därefter kan planen överlämnas till kommunen för vidare hantering och beslutsfattande.

– Det här är ett pilotprojekt där vi får jobba för att hitta formerna, säger Hans Forsberg.

Näst på tur är Bredsand. Övriga områden som de styrande i kommunen pekat ut för kommande insatser är Kvissleby, Nacksta, Ljustadalen och Skönsberg.

Här finns hela artikeln från Sundsvalls tidning den 16 jan 2020
https://www.st.nu/artikel/premiar-for-kommunens-forsta-lokala-rad-ska-utjamna-sociala-skillnader-i-sundsvall-ett-pilotprojekt