Indal - Liden - Holm En bygd att satsa på

Centerpartiet driver självklart på för en närodlad politik och utveckling i hela Sundsvalls kommun.

Det här har vi genomfört i Indal, Liden och Holm:
Lokalt råd med förtroendevalda + näringsliv + föreningsliv
Tankstation HVO100
Kommunala kontor för distansarbete i Liden och Indal
Kommunens första servicepunkt hos Tempo i Liden
Ny, modern vägbelysning
Miljöstrategiska programmet

Det här är något av det som är på gång:
Ny idrottshall
Näringslivsutveckling
Förbättrad utemiljö
Ny brandstation i Liden