Valet 2022

Valet 2022 handlar om vilket Sverige vi vill ha. Centerpartiets vision för framtiden är hoppfull. Vi fortsätter att kämpa för ett friare och mer jämställt Sverige. Ett Sverige där hela landet behövs. Där vi tar ansvar för klimatet och miljön.

En röst på Centerpartiet är en röst för Sveriges bästa!