Motion giftfri vardag

MOTION TILL HALLSTAHAMMARS KOMMUNFULLMÄKTIGE

EN GIFTFRI VARDAG

Centerpartiet föreslår i denna motion att Hallstahammars kommun tar fram riktlinjer för att kunna göra sig av med giftiga ämnen i sina verksamheter.· Utifrån de senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del, vet att det inte är lätt.

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad reproduktion och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer.

Det här är helt ohållbart!

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för osssjälva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ som ett viktigt led att belysa vikten av en god, hållbar och kvalitativ arbetsmiljö. Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag. Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv.

Genom att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun ska arbeta mot en giftfri vardag samt att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria produkter vid upphandling underlättas arbetet ur ett miljöperspektiv att skapa en trygg och giftfri vardag för både medarbetare och de människor som finns i våra verksamheter.

Yrkande

Jag föreslår att fullmäktige beslutar·

  • att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun ska arbeta mot en giftfri vardag genom att göra sig av med giftiga ämnen i sina verksamheter.
  • att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria produkter vid upphandling
  • att detta återrapporteras till fullmäktige snarast

  • Kolbäck 160520

Anna Gunstad Bäckman

l