Svar på motion

Införande av djurskyddskrav

Målet för 2016 är att  30% ska vara upphandlat ekologiskt. Under oktober månad har kommunen avropat 35,3 % ekologiskta matvaror.

Därmed anser man att motionen ska anses besvarad, men att vid kommande upphandling gällande livsmedel se över möjligheten att ännu tydligare få med de svenska djurskyddskraven,.

Mot belutet reseverar sig Marianne Avelin(C), Sari Svanström (C)

och Jenny Landenäs (M) som anser att motionen ska beviljas.