Narkotikafri kommun

Nolltolerans mot droghandel och narkotikamissbruk

Centerpartiet och många andra partier med oss verkar för en restriktiv narkotikapolitik där allt bruk och Narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel utgör allvarliga hot mot samhället och ska med kraft bekämpas inom alla samhällsområden. Denna politik har varit framgångsrik, den har ett brett folkligt och politiskt stöd och ska vara utgångspunkten även i fortsättningen. De senaste åren har vi fått blandade signaler om hur förhållningssättet och acceptansen för droger har utvecklats inte minst hos landets unga. Här måste Hallstahammars kommun visa vägen.

Vår utgångspunkt kan aldrig handla om att legalisera utan snarare om att rycka undan mattan för de kriminella ligor och personer som tjänar pengar på det mänskliga lidande som missbruket och droghandeln för med sig. Vi har fått flera indikationer att det pågår droghandel i olika parker och andra offentliga ytor i Kolbäck och Hallstahammar. Vi har fått flera brott begångna av narkotikapåverkade personer som ex våldsbrott i nära relationer, inbrott och personrån. Vi har fått indikationer att flera invånare i Hallstahammars kommun ingår i ett nätverk som sköter narkotikahandeln mellan olika orter inom länet. Vi vet att det är flera barn och unga som använder narkotika kontinuerligt i vår kommun.

Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat och stoppa den illegala narkotikahandeln. Dock ser vi att polismyndigheten har stora utmaningar och inte tillräckliga resurser för att arbeta proaktivt mot narkotikamissbruk och droghandeln i Hallstahammars kommun. Här ser vi att Hallstahammars kommun kan arbeta mer aktivt och få en narkotikafri kommun med en nolltolerans väl värd namnet.
Det finns flera externa aktörer som arbetar tillsammans med polis och andra myndigheter för att motverka narkotikamissbruket och droghandeln. Ett exempel är att anlita narkotikahundar/ekipage. Syftet med hundekipagen kan vara att främst visa upp att kommunen arbetar aktivt med noll tolerans av droger och droghandel. Men det finns även ett syfte att visa sig på kända narkotikahandelsplatser och offentliga miljöer för att försvåra droghandeln. Dessutom om narkotikahunden påvisar ett fynd kan detta fynd lämnas in till Polis och polisanmälan göras, alt göra orosanmälan om barn och unga är inblandade.
Här ser vi att Hallstahammars kommun kan ta ett första steg med att aktivt få en narkotikafri kommun med en nolltolerans väl värd namnet.

Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

Att kommunen arbetar mer aktivt för en narkotikafri kommun som har nolltolerans för droghandel, innehav och missbruk samt genomför speciella informationsinsatser till barn och unga mot användande av narkotika.

Att kommunen anlitar, under lämpliga perioder, utbildade narkotikahundar/ekipage som samarbetar med ungdomscoacher, säkerhetsansvariga inom kommunen och polis. Ekipagen skall även föra dialog med barn och unga om insatsen.

Att ovanstående insatser sker under en begränsad tid samt en uppföljning ska ske efter denna insats.

Centerpartiet i Hallstahammar
Anna Gunstad Bäckman