Svar på våra motioner om barnpilotverksamheten och narkotikahundar


Hallstahammar har idag en motsvarighet i BUS.

Verksamheten klarar inte en ytterligare uppgift.

Svaret från Barn-o bildningsnämnden anför i en skrivelse att "Grunduppdraget är omsorg och utbildning utifrån statliga styrdokument och kommunala mål. Verksamheterna har fullt upp med att verkställa uppdraget organisatoriskt, pedagogiskt, socialt och ekonomiskt. Tjänstehundar må vara bra för inlärning men det blir ytterligare en uppgift att hantera".

Centerpartiet har en annan uppfattning, att det vore värt att pröva för att nå ett bättre resultat i skolan.

 

Hallstahammar har idag motsvarande delar av samordning i BUS, barn-och unga gruppen, barn- och ungdomscoacher samt kommunteam.

Därför avslogs båda motionerna .

Centerpartiet yrkade på bifall

Vi får hoppas att dom har koll på läget .