Var är det hållbara Kungsör?

Ikväll gör Kungsörs nya fullmäktige sitt första riktiga sammanträde. På agendan finns bland annat kommunens delårsbokslut. Ett delårsbokslut som på många sätt ser väldigt bra ut, det visar att vi har engagerade och kompetenta medarbetare och det visar på ett ekonomiskt resultat som av egen kraft går mot svarta istället för röda siffror. Det är väldigt glädjande.

Men det är även intressant att se vad delårsbokslutet inte visar. För Centerpartiet står arbetet för ett hållbart samhälle och en grönare vardag i centrum, av detta finns inget i delårsbokslutet. Centerpartiet ser även vikten av ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar för att forma sina egna liv, av detta finns heller inget i delårsbokslutet. Centerpartiet har gång på gång efterfrågat dessa frågor i kommunens delårsbokslut och varje gång kommer samma svar - "det kommer i årsbokslutet". Det är ju bra, frågorna är inte helt bortglömda. Men svaret betyder också att dessa frågor inte är värda att nämma eller diskutera mer än
en (1) gång per år. Det är tycker vi är högst anmärkningsvärt.

Att eko-kommunen Kungsör inte lyfter sitt miljöarbete i sina delårsbokslut är märkligt och visar på en nedvärdering av miljö- och klimatfrågorna och det arbete som pågår för en bättre miljö i Kungsör.

Hur ska vi få bukt på skillnaderna mellan kvinnor och män bland sjukskrivningstalen? Hur ska vi få fler kvinnor i den tekniska verksamheten och mer män i omsorgen? Viktiga frågor för kommunens framtida försörjning men som helt saknas i delårsbokslutet.

Det är inte så att Kungsörs kommun saknar insatser för en bättre miljö och en mer jämställd kommun, tvärtom här finns många engagerade medarbetare och intressanta projekt. Men tyvärr saknar den politiska ledningen ett tydligt engagemang för viktiga och stora framtidsfrågor för Kungsörs kommun.

Centerpartiet kommer fortsätta att lyfta och synliggöra dessa frågor och syna den majoritet som ska styra Kungsör mot framtiden. Det gör vi för att vi vill se ett grönare, öppnare och mer jämställt
Kungsör.

Centerpartiet i Kungsör

Madelene Ericsson
Petter Westlund
Annemarie Andersson
Gunnar Karlsson
Eleonor Westlund

Insändaren publicerades i Bbl/At 10/11 2014.