Motion: Ge kungsörarna skattekoll

Centerpartiet vill ge kungsörare större koll på var deras skattepengar hamnar någonstans.

Eftersom större delen av kommunens invånare inte är insatta i kommunens ekonomi saknas
förståelse och missnöje kan lätt uppstå när kommunens ekonomi kommer på tal. Detta vill vi i Centerpartiet ändra på. Flera kommuner har den senaste tiden infört Skattekollen på sina hemsidor. I Västmanland har Fagersta och Norberg gjort det.

Skattekollen är en extern tjänst som på ett enkelt och informativt sätt visar hur kommunens skatteintäkter fördelas. Det enda vi som kommun behöver göra är att leverera in vår ekonomiska fördelning, så bearbetar Skattekollen den i sin tjänst och lägger in uppgifterna.

Resultatet blir en tjänst där skattebetalare ser hur den skatt som de betalar in fördelas inom
kommunens budget. Det skapar både öppenhet och möjlighet till insyn.

  • Centerpartiet föreslår Kungsörs kommun införa skattekollen på sin hemsida för att på ett enkelt sätt visa vart medborgarnas skattepengar går till.

Bilagt till motionen finns förklaring och kostnadsuträkning från Skattekollen. I bilagan finns
även kontaktuppgifter.
Bilaga: Tjänstebeskrivning och kostnad för Skattekollen , 76.8 kB.

För Centerpartiet Kungsör

Madelene Ericsson, gruppledare.
Petter Westlund, fullmäktigeledamot.
AnneMarie Andersson, fullmäktigeledamot.
Gunnar Karlsson, fullmäktigeledamot.
Eleonor Westlund, fullmäktigeledamot.

Motionen inlämnad till Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2015.