Interpellation: Fritidsgårdarna och öppethållande i sommar

Sommar och sommarlov står bara veckor bort. En tioveckors lång ledighet från skolan är förmodligen av alla elever efterlängtat - och behövligt efter ett läsårs slit och kämpande med prov och hemuppgifter som gett nya kunskaper i olika ämnen.

Sommaren kan dock vara väldigt lång. Särskilt om det råder brist på aktiviteter att sysselsätta sig med tillsammans med sina kompisar på hemmaplan. Jag tänker här främst på unga i tonåren som är i behov av mötesplatser även under den tid som skolan är stängd. För sommarlov betyder ju mer fritid och möjligheter att göra mer saker än vad som vanligtvis hinns med en onsdag mellan läxläsning och middag.

Brist på aktiviteter och/eller mötesplatser vet vi renderar att skapa störning eller rent av oro på andra håll i kommunen. Skolgårdar som används som uppehälle är ett exempel. Skolgårdar där det redan nu syns en ökad nedskräpning under helgerna och som skapar otrygghet för elever när de kommer på måndagsmorgnarna.

Detta har framförallt kommit av att ungdomars ordinarie tillhåll, fritidsgården, håller stängt hela sommaren. Bortsett från viss ferieverksamhet i början av sommarlovet har det sen varit igenbommat, tyst och släckt på fritidsgårdarna de senaste åren.

Det är synd tycker Centerpartiet, som gärna skulle se mer öppet när de unga faktiskt har mer fritid. Vi tror det skulle vara möjligt. Tidigare år har bland annat föräldrar hört av sig och sagt att de kan hjälpa till för att hålla öppet och kanske kan civilsamhället hjälpa till att stötta. Möjligheterna kanske inte är oändliga, men i alla fall många.

Detta år ser det i alla fall lite ljusare ut för kommunens unga. Föreningen Kollektivet ser ut att kunna hålla öppet i sommar - det är otroligt glädjande. Men hur ser det ut för kommunens egen verksamhet - har man prioriterat annorlunda detta år? För vi har ju hela kommunen att täcka.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande:

Kommer kommunens fritidsgårdar ha öppet i sommar? Om ja, under vilka former och öppettider?
Om inte, vilka prioriteringar/ansträngningar till att kunna hålla öppet under sommaren har gjorts?
Vilken beredskap finns att hålla efter skolgårdar eller andra allmänna platser under helger och hela sommaren?

Kungsör 24 maj 2017