Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad mat

Varje dag serveras tre miljoner måltider i våra offentliga kök och den offentliga upphandlingen av livs­medel uppskattas till omkring och 4 procent av den totala marknaden. I Kungsör serveras närmare 2000 portioner dagligen och valet av råvaror spelar en avgörande roll för vårt ekologiska fotavtryck. EKO-kommunen Kungör saknar däremot tydliga ställningstaganden och målsättningar vad gäller miljö- och djurskyddskrav på upphandlade råvaror och livsmedel.

antibiotika

Årligen köper kommunen in stora mängder kött och fågel in från länder vars produktion inte motsvarar svensk djurskydds-, livsmedelssäkerhets- och miljölagar. På kommunens matbord (på förskolor, skolor och äldreboenden) serveras mat som är producerade med metoder som är förbjudna i Sverige. Svenska bönder följer stänga krav medan kommunen köper den billiga maten som är producerad på helt andra villkor.

I juni 2017 antogs den nationella livsmedelsstrategin. Här lyfts den offentliga konsumtionens roll för att bättre styra upphandling av livsmedel och mål­tider mot samhällets ambitioner och lagar inom bland annat djurskydd och miljö. Det övergripande målet för strategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Det är också ett sätt att höja Sveriges självförsörjningsgrad.

En regional strategi ska tas fram som beräknas vara klar under 2018. Likaså behövs det en lokal strategi som tydliggör miljökrav och krav på god djurhållning i upphandlingen och främjar lokal och svensk livsmedelsproduktion. Utifrån att upphandlingen av råvaror och livsmedel sker gemensamt inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner finns det anledning att göra en gemensam strategi.

För Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen serverar mat som uppfyller svensk lag, gärna lokalt och nära producerad. Vi vill inte ha någon olaglig mat på kommunens matbord. Det är en fråga om vår gemensamma miljö, vår hälsa och djurens välmående.

Centerpartiet yrkar därför att;

  • Att kommunen tar fram en livsmedelsstrategi för mer sund, säker och närproducerad mat.
  • Att kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar.
  • Att strategin tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner.

För Centerpartiet den 19 januari 2018

Madelene Fager

AnneMarie Andersson

Gunnar Karlsson

Eleonor Westlund