Motion: Parlamentarisk kommitté för miljö, folkhälsa och jämställdhet

Kommunfullmäktige har antagit mål om att Kungsörs kommun ska vara ett samhälle som långsiktigt arbetar med hållbar utveckling sett ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För att fortsätta utveckla ett hållbart Kungsör krävs det att frågor om miljö, folkhälsa och jämställdhet diskuteras och åtgärder genomförs. Det saknas idag forum för en aktiv och levande diskussion inom dessa områden.

För att sätta särskilt fokus på frågor om miljö, hälsa och jämställdhet föreslår Centerpartiet att:

  • En parlamnetarisk kommitté tillsätts med uppdraget att bereda, diskutera och utveckla strategier inom områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet, som alla är grunden för ett hållbart samhälle.

För Centerpartiet Kungsör
Madelene Ericsson, gruppledare