Motion: Kommunalt avlopp till bygdegården i Torpa

Kungsörs kommun satsar på att alla ska ha ett bra, miljösäkert, godkänt avloppsystem. Det är bra. Alla som har kopplat på kommunens avlopp eller satt in ett godkänt enskilt avlopp vet att det inte är gratis.

I Torpa bygdegård finns kommunalt vatten indraget sedan tidigare. Det finns ett krav på att ansluta avloppet till kommunen, då anslutning finns vid tomtgräns. Anslutningen kostar 74 000 kronor. Torpa bygdegårdsförening har inte resurser till anslutningen.

Bygdegårdsföreningen lever på bidrag och medlemsavgifter. Fasta avgifter för bygdegården under ett år är 27 000 kronor. Därutöver tillkommer oförutsedda utgifter.

Det är viktigt att bygdegården får leva vidare för umgänge och mötesplats på landsbygden.

Centerpartiet vill att Torpa bygdegård får ekonomiskt stöd för anslutningsavgiften till kommunens avlopp.

Madelene Ericsson (C), gruppledare.
Margareta Barkselius (C), ersättare i fullmäktige.

Inlämnad till Kommunfullmäktige den 7 april 2015.