Motion: Inför e-tjänstportal

Centerpartiets gruppledare Madelene Ericsson har skrivit en motion om att Kungsör måste öka sin digitala närvaro genom att erbjuda e-tjänster för medborgares kontakt med kommunen.

Inför e-tjänsportal

Den tekniska utvecklingen har gått i en rusande fart men tillämpningen har halkat efter. Ny teknik, digitalisering och internet är och kommer att vara nyckeln för att kunna möta framtidens välfärdssamhälle.

Idag storsatsar många kommuner och offentliga myndigheter för att kunna erbjuda olika typer av e-tjänster till invånare. Det är en naturlig konsekvens av krav på effektivitet och människors förväntningar på att i allt högre utsträckning kunna lösa sina ärenden själva på nätet. Sverige kommuner och Landsting har gjort en kommunranking i fråga om e-tjänstutbud. Inte helt oväntat hamnar Kungsör i bottenskiktet med ett betyg på 1 poäng.

Idag måste alla kommunala tjänster hanteras var för sig genom blanketter och formulär. Det vore en stor vinst att utveckla tillgängligheten via en e-tjänstportal för hantering av olika typer av ärenden
inom den kommunala servicen som t.ex. ansökan om bygglov, förskoleplats, vård – och omsorgsboende, vattenavläsning, fakturor osv. Vissa tjänster skulle kräva inloggning med e-legitimation. Utbudet skulle samlas på en portal som görs tillgänglig via mobilappklikation.

Centerpartiet föreslår därför:

  • att Kungsör kommun inför en E-tjänstportal för hantering av ärenden inom den kommunala servicen.
  • att Kungsörs kommun undersöker intresset att samverka i frågan inom Västra Mälardalens Kommunal- och myndighetsförbund.

Centerpartiet Kungsör

Madelene Ericsson, gruppledare.