Motion: Anslut Kungsör till HSR:s kommunnätverk

Nedskräpningen beräknas kosta alla Sveriges kommuner omkring 2 miljarder per år, enligt föreningen Håll Sverige Rent, HSR. Nedskräpningen inte bara förfular utan påverkar vår närmiljö negativt.

Därför vill Centerpartiet i Kungsör att Kungsörs kommun tar ett större tag mot nedskräpningen genom att ingå i föreningen HSR:s kommunnätverk. Centerpartiet har lämnat in nedanstående motion till Kungsörs kommunfullmäktige.

Anslut Kungsör till Håll Sveriges Rents kommunnätverk

Världsmiljödagen har precis passerat och så även Kungsörs kommuns egna världsmiljövecka. En vecka med fokus på miljö och hållbarhet, ett mycket bra sätt att uppmärksamma miljöfrågorna i eko-kommunen Kungsör.

Men en vecka om året räcker inte för att leda arbetet mot en bättre miljö och ett hållbart samhälle. En arbete som Centerpartiet anser Kungsörs kommun behöver förbättra.

Under kommunens världsmiljövecka firade även Centerpartiet denna vecka. Vårt bidrag var att vara en del av kampanjen #ettskräpomdagen som föreningen Håll Sverige Rent (HSR) samordnar. Efter en vecka med skräpplockning kan vi konstatera att det slängs många mängder skräp på våra gator och i vår närmiljö - det vill vi ändra på!

Håll Sverige Rent uppskattar att nedskräpningen kostar 2 miljarder per år i landet som helhet. Krafttag behövs. Håll Sverige Rent samordnar därför ett kommunnätverk, för ett skräpfritt Sverige. Medlemmarna i nätverket arbetar med stöd och inspiration av varandra och HSR med olika informationsinsatser och praktiska verktyg för att minska nedskräpningen och öka medvetenheten om nedskräpningens negativa miljöpåverkan.

I nätverket återfinns Köpings kommun, men inte Kungsörs, ännu.

Därför föreslår Centerpartiet:

  • att Kungsörs kommun ansöker om medlemskap och går med i Håll Sverige Rents
    kommunnätverk.

Centerpartiet Kungsör

Madelene Ericsson, gruppledare
AnneMarie Andersson,
Gunnar Karlsson,
Eleonor Westlund,
fullmäktigeledamöter.