Motion: Stoppa artiklar innehållande mikroplaster

Plastskräp ett ett omfattande miljöproblem. Plastrester även kallat mikroplatser hamnar i hav och sjöar och är förödande för djur och växtrike. Plast är långlivad och nedbrytning i naturliga miljöer kan ta hundra till tusen år om de ens försvinner. Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot, i första hand, mot de marina ekosystemen men också för ekosystemet i sjöar.

Nya provtagningar visar att halterna av mikroplatser i Mälaren är högre än i Östersjön. Detta är mycket allvarligt. Resultaten redovisas i en nyligen publicerad rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Forskningsstudier visar även hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än
naturliga plankton. Plasten leder till döden, inte bara för djurriket utan för hela ekosystemet.

Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och
hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel.

I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns det åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:

  • att Kungsörs kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och
    rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,
  • att Kungsörs kommun på olika sätt medverkar till ökad
    information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller
    mikroplaster.

För Centerpartiet

Madelene Ericsson, gruppledare
AnneMarie Andersson,
Gunnar Karlsson,
Eleonor Westlund,
fullmäktigeledamöter.