Motion: Fullmäktigecafé

Den lokala demokratin står inför stora utamningar. Färre väljer att engagera sig, beslutsfattande sker i nya former, antalet förtroendeuppdrag sjunker och makten har mångt och mycket förskjutits bort från folkvalda församlingar.

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande församling, är grundbulten i den lokala demokratin. Här avgörs mångt och mycket Kungsörs framtid. Frågan är däremot hur fullmäktige kan bli en mer intressant arena för debatt, påverkan och beslut?

Hur kan det bli mer intressant för kommuninvånare?

Kommunfullmäktige kommer till våren att få en ny permanent möteslokal i Kung Karls nya skola. Sammanträdena kommer även att webbsändas. Med ny lokal för kommunfullmäktige och webbsändning ser vi stora möjligheter att utveckla kommunfullmäktiges sammanträden.

För att skapa intresse för kommunfullmäktige föreslår alliansen dessutom att kommunfullmäktige bjuder in till fullmäktigecafé i samband med sina sam­manträden. Kommuninvånare och förtroendevalda får på så sätt mötas över en kopp kaffe. Vår förhoppning är att skapa engagemang för lokala frågor och utvecklingen av Kungsörs framtid.

Alliansen yrkar därför följande:

  • att fullmäktigecafé arrangeras i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
  • att fullmäktigecaféet öppnar en halvtimme före annonserat sammanträde och företroendevalda finns på plats för att svara på frågor.

Kungsör den 20 maj 2017

För alliansen i Kungsör

Stellan Lund (M)
Madelene Fager (C)
Jenny Andersson (KD)