Debatt: Västmanland behöver en livsmedelsstrategi

Bild på Birgitta Andersson
Bild på Magnus Ekblad. Foto: Jan Gustafsson.
Bild på Lena Ryberg Ericsson

Den första januari blev Landstinget Västmanland Region Västmanland och har nu ansvaret för regionala utvecklingen i länet. Det betyder att länets utveckling inte bara ligger i regionens intresse utan också ansvar. Från Centerpartiets sida ett viktigt ansvar som nu verkligen får regional och lokal förankring då besluten rörande länets utveckling numer tas av folkvalda.

antibiotika

Låt oss då börja göra skillnad från start. Svenska bönder skapar jobb och tillväxt på landsbygden och tillverkar världens mest miljövänliga mat.

Från Centerpartiet ser vi en stor potential i vårt läns och hela Sveriges matproduktion. Nyligen kom rapporter som visar på att det svenska jordbruket kan producera hållbar mat för en befolkning på 13,5 miljoner människor, om rätt förutsättningar ges.

Då krävs politisk handlingskraft och vilja. Västmanland är mer än ett teknikkluster med robotar och smarta elnät.

Västmanland består även av starkt växande gröna näringar, en livsmedelsproduktion som håller hög kvalitet såväl miljö- som hantverksmässigt. Men i näringslivsstrategier som Affärsplan Västmanland och den regionala utvecklingsplanen finns knappt landsbygdens gröna näringsliv med. Det näringsliv som förser oss med mat och som besitter stor potential och stora resurser för att ställa om till ett hållbart samhälle har hittills nästan helt lämnats utanför.

Centerpartiet vill att Region Västmanland nu tar krafttag för att stärka länets matproduktion, se till att den växer och slå vakt om den ledartröja för hållbar mat som hela Sverige har i dag.

En väg dit är en regional livsmedelsstrategi för länets matproduktion. Något som vi också föreslagit i en motion till Regionfullmäktige.

Syftet med strategin ska vara att höja livsmedelsberedskapen i länet och skapa möjligheter för ökad jordbruksproduktion och livsmedelsförädling genom stärkt konkurrenskraft. Näringen har redan börjat och politiskt kan vi inte vänta på nationella strategier som en lösning från ovan – arbetet behöver starta nu.


Birgitta Andersson (C), regionråd i opposition
Magnus Ekblad (C), ersättare i beredningen för regional utveckling
Lena Ryberg Ericsson (C), livsmedelspolitisk talesperson

Det är dags för en regional livsmedelsstrategi - motion från Centerpartiet

Debattartikeln är publicerad i VLT 25/2.