Jämställd screening av nyblivna föräldrar

Gustaf Eriksson föreslår i en motion till regionfullmäktige att även psykisk ohälsa undersöks hos nyblivna pappor/partners. Idag görs enbart rutinmässiga kontroller av nyblivna mammors psykiska hälsa.

Gustaf Eriksson (C)

- Det är dags att Region Västmanland ser båda föräldrarna i den nybildade familjen och inför rutinmässiga kontroller för även pappan/partnern. Förutom om jämlikhet handlar detta om barnets start i livet och den börjar med välmående föräldrar, säger Gustaf Eriksson, fullmäktigeledamot från Sala.

Ungefär 10 % av mammorna får psykiska problem efter en förlossning, det vet vi för att det finns rutiner, så kallad screening, för att fånga upp de mammor som upplever problem. Hur stor andelen är för den andra partnern vet vi inte, men att problemet med ”pappadepression” finns har man sett på andra håll.

Att införa en liknande screening för båda föräldrarna som mamman idag får skulle öka jämlikheten i förlossningsvården men också bidra till att fler barn får tillgång till närvarande och välmående föräldrar.

Motion: Inför screening för pappadepression