Examenspremie för tryggad bemanning

Stärkta karriärvägar och fler sjuksköterskor som stannar kvar i yrket fokuserar Centerpartiet på i nya förslag för att stärka sjukvården i hela landet.

- Centerpartiet vill införa en examenspremie för sjuksköterskor för att få fler att välja yrket. Examenspremien innebär 60 000 kronor extra när du jobbat fem år som sjuksköterska, det skapar långsiktighet och stabilitet och för Västmanland kan vi på detta sätt säkra och planera för en bättre kompetensförsörjning, säger Barbro Larsson (C), Centerpartiets toppkandidat i Region Västmanland.

C-förslag för en närmare vård