Replik: Övertro från M och KD om minskad administration

I en replik på Centerpartiets artikel ”Folkhälsa och hållbarhet sätts i fokus” frågar sig regionråden Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD) när Centerpartiet ska presentera en hållbar ekonomisk plan som matchar våra ambitioner för sjukvård och folkhälsa.

Vi menar att vår regionplan och budget som vi lagt fram tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna matchar våra ambitioner och är ekonomiskt hållbar.

Moderaterna och Kristdemokraterna hänvisar gärna till sitt budgetförslag och deras förslag att minska på den centrala administrationen. Onödig administration är aldrig bra, det är vi helt och hållet överens om. Men om administrationen inte ska göras centralt måste den göras någon annanstans och vi vill inte flytta mer administration ut till vården. Något som kan bli konsekvensen av bristande central administration. Att dessutom ta bort administration med ny administration, vilket är det Högström och Gabrielsson med partikamrater föreslår, tror vi än mindre på.

Slutligen menar även Tomas Högström och Malin Gabrielsson att de i sin budget befriar sjukvården från ytterligare besparings- och effektiviseringskrav. Skillnaden mellan budgetförslagen är 0,99 %, så låt oss betvivla oppositionspartiernas manna till sjukvården.

Kan sanningen finnas i att 2023 av en händelse är året efter nästa val?

Barbro Larsson (C), gruppledare och regionråd
Magnus Ekblad (C), regionråd